Зам.-кметът на Гоце Делчев, Саид Иброш, подписа договор за нов одобрен проект за 205 837.13 лв

Снимка: Община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев разработи поредния добър социален проект, който бе одобрен. Договорът за неговото изпълнение бе подписан от заместник-кмета Саид Иброш в Министерството на труда и социалната политика.

Проектът е с наименование „Създаване на социално предприятие "Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване" в община Гоце Делчев“ и е на стойност 205 837.13 лв. Финансира се от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура „Развитие на социалното предприемачество“.

Проектът е насочен към подобряване възможностите за трудова реализация и социална интеграция на хора в неравностойно положение на пазара на труда. За постигане на тези цели, след стартиране на проекта, с решение на Общинския съвет в Гоце Делчев, е необходимо да бъде създадено ново общинско социално предприятие.

За период от 12 месеца в него ще бъдат наети на трудови договори 14 лица. Това ща са хора, обучени по професията „Работник в озеленяването”, специалност „Озеленяване и цветарство”. Обучението се реализира чрез Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев, като част от изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2016 и 2017 г.

По време на проекта социалното предприятие ще се грижи за озеленяване, благоустрояване и поддръжка на около 40 дка зелени площи, алеи, дворни пространства на здравни и социални заведения в Гоце Делчев.

В проекта са включени и следните дейности: психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места.

След приключване на проекта, трудовите договори на седем от работниците трябва да бъдат удължени с минимум шест месеца, при спазване условия на труд и заплащане, както по време на изпълнението на проектните дейности. Разходите за този период ще са за сметка на бюджета на община Гоце Делчев.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf
loading...