Допълнителни възнаграждения за директорите на детски градини и училища в Гоцеделчевско

Снимка: Infomreja.bg

Предвидени са средства и за директорите на центрове за подкрепа

Министерският съвет отпусна 5 702 754 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на директорите на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.
От тях 2 550 000 лв. са за 1700 директори на детски градини, 2 966 965 лв. - за 1969 директори на училища, 174 413 лв. - за 119 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 11 376 лв. са за 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.

Допълнителните възнаграждения на директорите се определят в зависимост от получения брой точки при оценяването им по определени критерии, които включват постигнати високи резултати в планирането и организацията на образователния процес, реализиране на план-приема, въвеждане на иновативни практики в обучението, провеждане на занимания по интереси, получени награди, добро взаимодействие със социалните партньори и други.
Средствата се осигуряват за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

Община Гоце Делчев получава общо 36 867 лева за възнаграждения на директори на учебни заведения. От тях 18 867 лева  са средствата, които се предоставят  за директори на общински училища и центрове за подкрепа (ЦСОП, ЦПЛР). Останалите 18 000 лева  се предоставят за директори на детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие (ЦПЛР).

За община Гърмен средствата, предвидени за допълнителни възнаграждения са 20 463 лева. От тях 11 463 лева са за директори на общински училища, ЦСОП и ЦПЛР,  а 9 000 лева – за директори на детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие (ЦПЛР).

За община Хаджидимово се отпускат общо 10 470 лева. От тях 5 970 лева са за директори на общински училища, ЦСОП и ЦПЛР, а 4 500 – директори на детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие (ЦПЛР)

За община Сатовча средствата са в размер на 31 948 лева. От тях  18 448 лева са за директори на общински училища,ЦСОП и ЦПЛР . Останалите 13 500 лева са предвидени за директори на детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие (ЦПЛР).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk