Община Кюстендил с мерки за ускореното усвояване на повредената от корояди дървесина

Снимка: Infomreja.bg

Мерки за ускореното усвояване на повредената от корояди дървесина с цел ограничаване щетите от вредителя в общинските гори ще предприеме община Кюстендил. Това заяви председателят на Общински съвет Михаела Крумова. 
  
Ще  се обследват всички общински горски територии и, за да се установят засегнатите иглолистни дървета от интензивно съхнене, вследствие климатичните промени. Това предложение ще гласува Общински съвет Кюстендил на предстоящата сесия.

Спешно ще се създаде организация за сигнализиране на установените  площи, засегнати от корояд и оформяне на необходимите документи за издаване на позволителни за сеч и извеждане на необходимите санитарни и принудителни сечи с крайни срокове в рамките на издадените от РДГ предписания. 

Ще бъдат сключвани допълнителни споразумения към договорите с кратки срокове  за сеч, с цел усвояване на поразената от корояди дървесина.Тази сеч е приоритетна и едва след нея ще се пристъпя към сеч на маркираните здрави дървета.

Решението на Общински съвет предлага и директна продажба на стояща дървесина на корен без провеждане на процедура на повредената дървесина. 

Стриктно ще се наблюдават и дадените предписания от Лесозащитните станции по отношение залагане на ловни дървета и феромонови уловки. Ще бъдат инвентаризирани невъзобновените освободени площи след санитарни сечи с интензивност 100% в короядни петна с цел проследяване на процеса на естествено възобновяване.

След изтичане на тригодишен срок, ако в дадени площи няма естествено възобновяване да се заложат средства и да се предвидят дейности по залесяване.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2