ОбС – Перник, подкрепи Радомир за водата

Снимка: Община Радомир

Обемът на язовир „Студена“ е достатъчен за нуждите на Перник и Радомир

Общинският съвет в Перник прие с пълно единодушие декларация в подкрепа на решаването на проблема с водоснабдяването в община Радомир. На извънредното заседание присъстваха Иво Иванов, зам-областен управител на област Перник, Пламен Алексиев, кмет на община Радомир, Светослав Кирилов, председател на Общински съвет - Радомир, Стефан Кръстев, зам.-кмет на община Перник, Борислав Иванов, управител на "ВиК" - Перник.

Иванов увери присъстващите, че обемът на яз. "Студена" е достатъчен за нуждите на Перник и Радомир. Председателят на Общински съвет - Перник Димитър Колев изчете декларация, единодушно приета от представители на всички политически сили в местния парламент в Перник, с която се подкрепя искането на Пламен Алексиев за възстановяването на резервното водоподаване за Радомир от помпена станция "Крапец". 

Алексиев посочи, че това е единственият начин да се избегне бедственото положение с водоснабдяването. Той допълни, че твърдението на министър Димитров за налични 24 водоизточника е невярно, тъй като за град Радомир те са само 4. На излизане от залата Алексиев сърдечно благодари за оказаната подкрепа на общинските съветници в Перник. Сега на ход е държавата, която трябва да изпълни своите законови правомощия, обединиха се всички присъстващи в залата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n