157 деца напуснаха за година училище, по-голямата част от тях още в 8-и клас

Снимка: Infomreja.bg

В началото на учебната 2018/2019 година учебни занятия се водят в 30 общообразователни училища, от които 2 начални, 19 основни, 3 гимназии и 6 средни училища (СУ). От края на 2015 г. в област Кюстендил няма специални училища, сочат данните от Териториалното статистическо бюро.

През учебната 2018/2019 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 8.8 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява със 143 ученици.

През изминалата учебна 2017/2018 година в област Кюстендил 157 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 134 в основното образование. Най- голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 50.0%, следван от напусналите поради заминаване в чужбина - 36.6%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища в областта са завършили 1.2 хил., а средно образование - 335 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 81.0%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 91.3%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища в област Кюстендил през учебната 2018/2019 година са 762. От тях 97.4% са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър”.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 88.3% от общия брой на учителите в областта.

В една паралелка в общообразователните училища има средно по 22 ученици.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf
loading...