РЗИ – Перник, с предписание за затваряне на ДГ „Калина Малина“

Снимка: Infomreja.bg

Взеха проби от 33 обекта, 4 от тях не отговарят на изискванията

За периода 30.12.2019 г. – 01.01.2020 г., пробонабирането от водопроводната мрежа на населените места с режимно водоподаване се извърши от 20 пункта, съгласно изготвен график. Качеството на питейната вода в гр.Перник се изследва в 12 пункта, разположени в различни квартали на града и 9 пункта в гр. Батановци и селата с режимно водоподаване, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Перник

През същия период по показатели от група А, са проведени изпитвания на 33 проби, от които, 29 съответстват на нормативните изисквания, а в 4 (ул. „Рилски езера“ в кв. Църква, ДГ №9 „Калина Малина“, кв. Проучване, с. Люлин и с. Витановци), са констатирани несъответствия. За установените отклонения са съставени и връчени 4 предписания, от които:

- 1 предписание за спиране експлоатацията на обект – ДГ №9 „Калина Малина“ – кв. „Проучване“;

- 3 предписания до ВиК ООД – Перник за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки в кв. „Църква“, с. Витановци и с. Люлин.

За кв. „Църква“ са предписани следните мероприятия:

- Да се предприемат спешни мерки с цел установяване на причините за несъответствията;

- Да се преустанови водоподаването в зоната с авария, до възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;

- При отстраняване на авариите, преди пускане на водата да се направи промивка и дезинфекция на участъка от водопроводната мрежа засегната от аварията;

- Да се предприемат всички необходими действия, за защита качеството на питейната вода във водоснабдителната система от замърсяване вследствие на обратен поток;

- Да се вземат контролни проби и за резултатите своевременно да се уведоми РЗИ – Перник като се представят протоколи от изследвания.

Веднага след получаване на информация от ВиК ООД – Перник, за приключване на ремонтните дейности, екип на РЗИ – Перник е в готовност да извърши пробонабиране от ремонтирания участък.

РЗИ – Перник, продължава систематичния контрол (мониторинг) върху качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на гр. Перник и населените места с режимно водоподаване, като за резултатите от проведените анализи ще Ви уведомяваме своевременно.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...