ЕЦТП: Дистанционното заснемане може да е превенция и за свлачищата

Снимка: Infomreja.bg

200 000 дка проблемна територия у нас

Дистанционното заснемане може да е превенция и за свлачищата, алармират от Европейския център за транспорти политики.

От Центъра публикуваха позицията си по темата:

През последните седмици станахме свидетели на сериозни срутвания и пропадания на пътища от различна категория в страната, което създава множество всекидневни проблеми, но също така повдига и куп въпроси. Свлачището в голяма степен е природно явление, за чието преодоляване е необходимо да се засили превенцията на базата на оценка на риска от настъпването на тези събития чрез, което да се вземат изпреварващи мерки, защото става дума за пътища и пътна безопасност.

През последните няколко години Агенция пътна инфраструктура положи значителни усилия по овладяването на проблема със свлачищата, като изгради система за постоянен локален мониторинг. Факт е обаче, че за преодоляването на този проблем се изисква прилагането на иновации и високо технологични решения, които не са били използвани никъде досега. Подобен подход изисква време и решителни действия, които да са последователни, разумно планирани и целенасочени. Това ще гарантира минимализиране на риска от подобни явления или така те поне ще се превърнат в по-предсказуеми и управляеми. 

През изминалата 2020 г. Европейският център за транспорти политики стартира преговори за осигуряването на иновативен метод за заснемане и оценка на риска по пътната инфраструктура. Инициативата на Центъра е подкрепена от редица институции в България, но също така и от правителството на САЩ. Методът предвижда заснемане на пътната инфраструктура чрез сателити. В комбинация от вече изградената система на АПИ за мониторинг на свлачищата и метода за дистанционно наблюдение ще се ускори и подобри значително превенцията над подобни процеси.

Технологията за дистанционно заснемане ще даде на специалистите информация за слабите места и реалното състояние пътната инфраструктура, както и за потенциалния риск от инциденти заради природни дадености, включително за активиране на свлачища и срутища. Тези системи са адекватни на потенциалните поражения, които биха могли да настъпят и поради тази причина е важно да прилагаме иновациите, не като самоцел, а като естествено противодействие и превенция над щетите.

200 000 дка проблемна територия у нас

В България към настоящия момент има над 1000 зони със свлачища, които обхващат територия от над 200 000 декара. По същество свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за тяхното самоволно придвижване. Събирането и натрупването на статистически данни за тези събития и метеорологичните условия, при които те настъпват, определено могат да помогнат тези събития да бъдат предвиждани, контролирани и дори управлявани. Същото се отнася и до срутването на големи количества скални маси. Но, ако тази статистика се комбинира с още детайлни и съвременни данни за състоянието на терена, включително за вече изградените защитни съоръжения - мрежи, стени и др., със сигурност точността на предвижданията ще се увеличи значително и броят на инцидентите, като тези от началото на годината, ще намалее. 

Всъщност България не е единствената страна, засегната от подобни явления,. Заради преовлажняване на почвата вследствие на обилни валежи срутвания има по цял свят. Примерите са много - Калифорния, Азия, Европа (повече информация в линковете под текста). Целта на ЕЦТП сега е да провокира действия, които да подпомогнат властите в значителните усилията, които те полагат, за редуциране на свлачищните и срутищни процеси. Това е възможно чрез преосмисляне на всички възможни компоненти от тези процеси и борбата с тях - природни дадености, качество на строителството, дългосрочно планиране, решения за използване на съвременни технологии.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf