Център за обществена подкрепа изграждат в Разлог

Снимки: Община Разлог

Община Разлог изготви и кандидатства с проекта

Община Разлог си постави за цел да разшири пакета от предлаганите социални услуги и мерки за подкрепа на уязвимите семейства и деца, както и предоставяне на по-добра грижа за децата и социална интеграция на семейства и деца.

Община Разлог изготви и кандидатства с проект „Ремонт на помещения, предвидени за разкриване на Център за обществена подкрепа в гр. Разлог“ пред Фонд „Социална закрила“.

В този център ще работят специалисти, които ще оказват подкрепа както на деца, така и на техните родители.

Центърът за обществена подкрепа ще работи съвместно с Дирекция социално подпомагане, като в бъдеще се очаква да се присъедини и специалист, който ще работи по проекта за приемни семейства.

В Центъра за обществена подкрепа ще бъдат осигурени помещения за провеждането на основни дейности - зала за групова и индивидуална работа с деца и семейства. Ще бъде осигурено и пространство за обучения и екипни срещи.

Проектът е част от цялостната стратегия на община Разлог за реализирането на общински политики в областта на социалните дейности.

"Подхождаме с особено внимание и грижа към уязвимите групи в обществото. Целим подкрепа, с която да помогнем за интегритета на семейството като цяло, развитие на умения и способности"- сподели кметът инж.Красимир Герчев.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2