РС – Дупница, открива процедура за отдаване под наем на помещение за банков офис

Снимка: Infomreja.bg

Договорът ще бъде за срок от 5 години

С цел осигуряване на комплексно обслужване на посетителите на Съдебната палата в Дупница, за внасяне на дължими такси депозити и др., Районен съд-Дупница открива процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за банков офис.  То се намира на партерния етаж на сградата. Договорът ще бъде за срок от 5 години, се посочва в заповедта на административният ръководител, съдия Иван Димитров.

Банковият офис ще служи за обслужване на физически  и юридически лица, във връзка с внасяне на дължими такси, депозити и др. по сметки на работещите институции на съдебната власт, както и по сметки на други съдилища, прокуратури,следствени служби и институции.

Началната   тръжна   цена е   размер   на   едномесечна   наемна   вноска - 245,00 лв. с включен ДДС. В нея не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и др.

Заявления   за   участие   в   търга   се   подават  при административния секретар  в   ст. №13, ет. II-ри на Районен съд гр. Дупница, ул. Николаевска №15, в срок до 17.00 на 06.08.2020 год.

Търгът ще се проведе на 13.08.2020 год. от 10.00 часа в сградата на Районен съд - Дупница.

Условията за търга са публикувани на интернет страницата на Районен съд- Дупница: https://dupnitsa-rs.justice.bg/bg/news3/11998

За повече информация- тел. 0701/51015 - административен секретар

e-mail: drs@mbox.contact.bg

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax