За близо 10 хил. лв. купиха таблети и лаптопи за децата от ЦНСТ в Дрен

Снимки: Община Радомир

Средствата са от Фонд „Социална закрила“

9 612, 90 лв. са получените от Община Радомир средства от Фонд “Социална закрила”, във връзка с осигуряването на непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейности, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас. Средствата са получени по договор между Община Радомир и Фонд “Социална закрила”, сключен по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане.

С използването на устройствата, учениците от центъра ще могат да набират писмени работи, да изготвят презентации и да разпечатват материали. Освен това те ще могат да подобрят уменията си за комуникация, да търсят и получават информация, както и да участват пълноценно в учебния процес.

Със средствата Община Радомир закупи технически средства – таблети и лаптопи, за нуждите на децата, настанени в ЦНСТДБУ 1 и 2 в село Дрен. Таблетите и лаптопите имат лицензиран софтуер. За нуждите на децата и персонала в центъра в Дрен е закупен и рутер, а също така е заплатена и таксата за осигуряването  на интернет връзка.

Осигурените таблети за центъра в Дрен са общо 23 на брой, а преносимите компютри са 4 броя. Закупени са и 2 броя мултифункционални устройства. Осигурени са и две технически средства за интернет връзка.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za