Област Кюстендил е на 25-о място по средна брутна месечна работна заплата

Снимка: Infomreja.bg

Намаляват наетите по трудово и служебно правоотношение

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2020 г. достигат 27.1 хиляди, което е с 0.6% по-малко спрямо края на декември 2019 година.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 32.9 и 13.4%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.0% (до 7.0 хил.), а в частния сектор - с 0.5% (до 20.1 хиляди).

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 4.4% по-малко в сравнение с края на март 2019 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Други дейности“, „Добивна промишленост” и „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на март 2020 г. спрямо същия период на предходната година има в дейност „Финансови и застрахователни дейности”.

През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 916 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.2%. Най-голямо увеличение има в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Операции с недвижими имоти”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Строителство”.

Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2020 г. за обществения сектор е 1 140 лв., а за частния - 837 лева.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 8.4%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 12.9%, а в частния сектор - с 6.2%.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2020 г. област Кюстендил е на 25-о място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) - 1 805 лв., София - 1 249 лв., Враца - 1 215 лв., Варна - 1 195 лв., и Стара Загора - 1 183 лв.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za