Общинските съветници в Гоце Делчев се подготвят за поредното си заседание

Снимка: Infomreja.bg

То ще се проведе на 29-и септември

Поредното редовно заседание на ОбС -Гоце Делчев, ще се проведе  на 29-и септември 2020 г. (вторник) от 14:00 часа в малката зала на Дома на културата. 

Въпросите ще бъдат предварително разгледани в съответните постоянни комисии към Общинския съвет.

Дневният ред включва информация за текущо изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз, одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2021-2023 година, както и одобряване на вътрешни компенсирани промени на разходите по обектите в поименен списък по капитално строителство за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на община Гоце Делчев за 2020 година.

На заседанието ще бъде утвърдена структурата на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД и ще бъде определен представител от Общинския съвет в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Голяма част от работата на общинските съветници ще бъде посветена на разрешения за изготвяне на ПУП (подробен устройствен план) за промяна предназначението на земеделски имоти. Намеренията са там да бъдат построени жилищни сгради, складове, магазини.

Две от точките са за продажба на урегулирани поземлени имоти в селата Лъжница и Брезница.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6