Започна приемът на документи за личната помощ в община Дупница

Снимка: Infomreja.bg

Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември

Oбщинa Дупница започна от днес пpиeмът на зaявлeния зa вĸлючвaнe в мexaнизмa "Личнa пoмoщ" по реда на Закона, който е  разработен в подкрепа на хора с увреждания. Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница.

Документи за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в деловодството на Община Дупница. Комплектът от документи следва да съдържа заявление-декларация (по образец), направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ Дупница, с определения брой часове за лична помощ и документ за самоличност (за справка).

Необходимите документи за включване в списъка на кандидатите за асистенти са - заявление-декларация, автобиография по образец, копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация свободен текст, че няма сключен трудов договор, декларация по чл. 25 от Закона за личната помощ по образец, документ за самоличност (за справка), документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище (ако е приложимо).

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Дупница може да окаже съдействие за намиране на подходящо лице от списък за кандидатите за асистенти.         

Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември 2019 г., като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефони:      

0701/59295, 0701/59275, 0879523575, 0879523584

Необходимите формуляри може да намерите в сайта на Община Дупница в секция „Социални дейности“ → „Механизъм лична помощ“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5