Съветниците от БСП – Кюстендил, питат Общината за мерките по време на криза

Снимка: Infomreja.bg

Защо са съкратени работниците в Общинския драматичен театър?

Общинските съветници от БСП – Кюстендил, депозираха писмо до кмета на Петър Паунов и председателя на ОбС – Кюстендил, Михаела Крумова. В него те отправят въпроси, свързани с мерките, които предприема администрацията за справяне с извънредното положение на територията на Република България.

В писмото си групата от „БСП за България“ посочват, че именно това непреодолимо и необичайно събитие от извънреден характер, с множеството  противоепидемични мерки предизвика негативен ефект на множество юридически и физически лица на територията на общината.  Не е тайна за никого, че започнаха съкращения на работници и замразяване на цели отрасли на бизнеса, например: ресторантьорския и хотелиерския. Една голяма част от работодателите свиха дейността си до минимум и изпитват големи затруднения за посрещане на ежемесечните си задължения, както и трудовите възнаграждения на работниците им.

„Вчера с тревога разбрахме, че съкращават персонала на Общински драматичен театър „Крум Кюлявков“, а до нас достигна и информация, че е освободен и персонала на общинския хотел „Кюстендил“. В тази извънредна и трудна ситуация като общински съветници, избрани от листата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, изразяваме нашата загриженост и искаме информация за мерките, които община Кюстендил предприема за справяне с това положение. И в този ред на мисли искаме да зададем няколко съществени за нас въпроси:

- Тъй като Община Кюстендил се явява един от най-големите работодатели на територията на нашата община, какви са мерките, които са предприети за запазване на работните места в общинска администрация, общинските предприятия – ОП „Обреден дом“, ОП „Ученическо хранене“, ОП „Чистота“, ОП „Управление на общинските имоти“, ОП „Обществена пералня“, Общински драматичен театър, както и хотел „Кюстендил“?

- Ползващите услугата „Осигуряване на топъл обяд“, която получават 300 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, са получили уведомления че услугата се прекратява, считано от 30.04.2020 г. заради изтичане на срока на проекта. Предприема ли Община Кюстендил мерки за някакъв друг вид обгрижване на нуждаещите от тези целеви групи?

- По време на криза е необходимо да се направят решителни стъпки, които да водят  до стабилизиране на основните функции на бизнеса. Какви мерки е предприела Община Кюстендил за подпомагане на малкия и средния бизнес в Кюстендил?

Преди няколко дни от Българската асоциация на заведенията (БАЗ) заявиха, че за сектор ресторантьорство и хотелиерство няма нито една антикризисна мярка, предвидена от държавата. По отношение на мярката 60 на 40 от БАЗ заявяват, че тя би проработила за предприятия, които имат намален капацитет или спад в оборота от 30 %, а реално заведенията и хотелите не функционират. Ежедневно утежняващата се икономическа обстановка в средата и по-конкретно в община Кюстендил следва да се приемат спешни и своевременни действия, с които да подсигурим във възможно най-голяма степен и да окажем подкрепа към нашите съграждани, както и към работодателите и търговците, които с полаганите от тях немалки усилия за подсигуряване на работни места. 

Една част от нашите съграждани вече загубиха работните си места, на други им предстои да бъдат съкратени, поради спиране на дейността на много от фирмите, намаляване на обема на работа. Със справянето на всички тези трудности сме длъжни да поемем отговорност, първо като общински съветници, избрани от нашите съграждани и второ - като жители на тази община и да намерим възможно най-лекия начин за превъзмогване на застигналата ни вече криза, посочват още в писмото си общинските съветници от БСП.

Поради непровеждане за заседание на ОбС  - Кюстендил, през месец март, местните парламентаристи от "БСП за България" предложиха мерки, които да облекчат и работодателите, и малките семейни фирми, които са основният дял от развиващите дейност на територията на община Кюстендил:

- За срока на въведено с Решение от 13.03.2020 г. на НС извънредно положение дължимия патентен данък да се определи пропорционално за всички задължени лица, преустановили дейността си в следствие на мерките, въведени във връзка с извънредното положение- Освобождаване от наем на общинска собственост на физически и юридически лица, които са преустановили дейността си в следствие на мерките, наложени по време на извънредното положение. Така наемателите на ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения, спортни клубове, които не са извършвали търговска дейност да бъдат освободени от наем и тротоарно право.

С въвеждане на извънредното положение бизнеса реално не е имал възможност да осъществи правото си на ползване на тротоари, улични платна, кооперативния пазар, терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

- Да бъдат освободени от наем на общински жилища ползвателите, които са в неплатен отпуск или са с прекратени трудови правоотношения в резултат на въвеждането на извънредното положение.

- Да се удължи срокът за плащане на текущия наем в срок до 30 дни от отмяна на извънредното положение.

- Жителите но община Кюстендил, изгубили работата си в следствие на наложеното извънредно положение  и ползващи на правно основание имоти или вещи общинска собственост, да бъдат освободени от дължимите налози за периода от началото на извънредното положение до 30 дни след неговото приключване.

Ние, групата общински съветници от „БСП за България“, настояваме да бъдат предприети посочените по-горе мерки, с които да се помогне в тази тежка и деликатна ситуация на хората и бизнеса от община Кюстендил и да покажем посоката ни за водене на политика, с която да демонстрираме предвидимостта относно предоставяне на благоприятна среда за живот и бъдещи инвестиционни намерения и развитие в Кюстендил.

Считаме, че община Кюстендил ще успее да понесе и за нея тази никак не лека ситуация със спазване на една финансова дисциплина, и предвид факта, че от началото на 2020 г. се реализира продажбата на комплекс „Плажа“ за сумата от 3 092 224 лв, както и бръснарският салон при „Чифте баня“ за сумата от 251 550 лева, посочват още общинските съветници от БСП.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5