Област Кюстендил на 24-о място по средна работна заплата в страната

Снимка: Infomreja.bg

На опашката сме и при наетите лица по трудово и служебно правоотношение

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 183, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намаляват с 836 души или с 2.9%. Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности - най-значимо в процентно изражение е в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (34.2%)

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 31.1 и 13.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. областта заема 22-ро място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) - 768.5 хил. и Пловдив - 222.2 хил., а най-малък в областите Силистра - 20.9 хил. и Видин - 15.7 хиляди.

В област Кюстендил средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 10 576 лв., при 15 209 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2019 г. област Кюстендил заема 24-то място сред 28-те области в страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) - 21 040 лв., а с най-ниско област Благоевград - 9 810 лв.

През 2019 г. средната годишна брутна работна заплата в област Кюстендил се увеличава спрямо 2018 г. с 11.6%. Регистрирано е увеличение във всички икономически дейности, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (31.1%), „Операции с недвижими имоти” (28.7%), „Образование” (19.5%), „Професионални дейности и научни изследвания” (16.0%), и „Добивна промишленост” (15.6%).

Спрямо 2018 г. средната годишна работна заплата в областта през 2019 г. нараства в обществения сектор с 14.5%, а в частния сектор - с 10.2%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn