Костадин Атанасов: Банско трябва да се управлява с високи морални норми и нужната капацитивност

Зам.-председателят на БСП говори пред ИНФОМРЕЖА

Костадин Атанасов е роден в град Банско. Завършил е средното си образование в Професионална лесотехническа гимназия “Никола Вапцаров” – Банско, специалност - дърворезба. Има бакалавърска степен по „Технология на дървесината“ в Лесотехническия университет в София, квалификация - инженер. В момента завършва магистратура – „Финанси“ в Югозападния университет “Неофит Рилски”. Вече 14 години е представител в Банско и региона на българска компания, която е лидер в производството на дограма, гаражни врати и щори. Зам.-председател е на БСП – Банско, и член на Областния съвет на БСП - Благоевград. Кандидат за общински съветник е от листата на БСП. Семеен,  с едно дете.

Г-н Атанасов, как оценяват работата Ви с Костадин Дурчов в изминалия Общински съвет, членовете и симпатизантите на партията в Банско, а и хората с различна партийна окраска от Вас?

Надявам се положително. На конференцията през септември отчета, който представих, се прие единодушно, с пълно мнозинство. Всяка година пред партийната организация в Банско съм представял отчет за работата на общинските съветници от листата на БСП. Въпреки своята малобройност групата общински съветници от БСП имаше поведение на градивна опозиция и ясен и категоричен коректив на налагания от мнозинството на ГЕРБ модел на управление в местния парламент. Когато давахме предложения в заседанията и комисиите към ОбС – Банско, сме се стремили да бъдем максимално креативни и ползотворни.

Като съветници от БСП се опитвахме да променим посоката и работата на общинския съвет в интерес на Банско и гражданите му, а не в интерес на управляващата партия. Същевременно се стремяхме да посочваме и порицаваме грешките, но без да пречим за реализирането на важните и приоритетни за община Банско политики. Групата общински съветници от БСП не е участвала и няма да участва и в бъдеще в каквито и да било действия, залагащи като разменна монета приоритетите на банскалии и на градската партийна организация. Затова при работата ни в ОбС, винаги сме били водени от принципите, а не от интересите. С гласуванията и изказванията си в този мандат, надявам се сме доказали, че властта за нас представителите от социалистическата партия в Банско никога не е била самоцел, а средство да бъдем полезни на нашите съграждани.

Ще Ви анонсирам според мен някой по-съществени неща. В началото на мандата ни като социално отговорни взехме решение и гласувахме против увеличаването с 50% на месечната такса за детските градини и ясли. Доказахме своя социален ангажимент и гласувахме против увеличаването на млечната кухня, за сметка на родителите, защото бюджета на общината е от данъците на същите тези родители. Бяхме солидарни с хората, отхвърлихме предложението на управляващите за присъединяването на общината към ВиК асоциацията, с която водата скочи двойно и няма да бъде стопанисвана от общинското дружество. Имахме аргументирана позиция по неправилно обмислената  и конфликтно функционираща на места синя зона.

Дадохме положителен вот за Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Банско, обхващаща мерки и дейности за периода до 2020 г. Основен фокус в плановия документ е осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата, както и подкрепа на личностното им развитие.

В качеството си на принципали на дружествата с общинско участие, оттеглихме своя кредит на доверие към бившия изпълнителен директор на ФК „Банско“, след изнесените медийни публикации за финансови нарушения със средства на клуба и съмнения за участие на футболисти в уговорени мачове, дискредитиращи морала и авторитета на футболния клуб. Гласувахме доверие на Крикор Румян за поста на изпълнителен директор на клуба, известен и капацитивен спортен журналист, категорично отговарящ на необходимите за поста качества. Като обществено полезни подкрепихме създаване на общинско дружество, което да управлява топлоцентралата на биомаса в Банско, след като дружеството, управляващо досега топлоцентралата, уведоми с писмо общината, че прекратява дейността си в Банско. За да се запазят интересите на абонатите, в това число всички обществени сгради, включително училищата и детските градини в Банско, стигнахме до договореност със собственика да наемем централата за срок от една година на символичната цена от 1 лев. Подкрепихме текстовете в наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Банско да се допълват с разпоредби, касаещи контрола върху шума в урбанизираните територии. С промените, полицейските служители ще могат да упражняват реален контрол в случаи на оплаквания и злоупотреби на търговци в малките часове на денонощието.

Дадохме положителен вот за изпълнението на програмата за опазване на околната среда и в частност - програмата за ефективно управление на отпадъците за 2018 година.

Сред най-значимите и важни за местното население мерки, са осигуряване на нужните количества качествена питейна вода, подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух. Подкрепих категорично предложението за въвеждане на забрана за издаване на разрешения за строеж и преустройства на съществуващи помещения за нощни барове, дискотеки, еротик барове и заведения с подобна функция.

Надявам се с решенията си да сме допринесли за по-добрия облик на общината и Банско да е станало по–добро място за живеене.

Ако отново станете общински съветник с кои неща ще се заемете лично?

С проблемите на младите хора, с подобряване на социалните услуги в общината, с идеи за по–добро и правилно образование. В изминалия общински съвет бях член на Комисията по младежки дейности и спорт. Нееднократно съм давал аргументирани и конкретни предложения относно спортната инфраструктура в общината и спорта сред подрастващите. Инфраструктура, която ще даде възможност на децата да имат свободен достъп до терени и съоражения, и да ги направи п -добре орентирани към спорта, да не са постоянно пред компютъра. Това е моята цел - децата да бъдат провокирани да спортуват, за да растат здрави и силни. От спорта да се изградят като характери и морално – волеви хора. Но без нова спортна инфраструктура и подобряване на настоящата такава, няма начин да постигнем успехи в тази сфера сред подрастващото поколение. Една община в тази посока трябва да се управлява така, че да създава условия за масов спорт и програми за здравословно хранене.

Решаването на проблемите с младите хора, включително и в частност спорта, трябва да бъдат приоритетни, принципни и да се работи за тях в перспектива, дългосрочно и последователно. В частта образование трябва да дадем възможност на добрите и доказано работещи практики.

Компанията, в която работя, сме добър пример за дуална система на обучение. В община Костинброд, с помощта на ръководното тяло на нашата фирма и общинското ръководство, бяха разкрити паралелки в гимназията, които да осигурят професионално подготвени кадри за бъдещото им развитие в региона.

Според мен това е приложимо в Банско в сферата и на туризма и на мебелната промишленост. Също така съм на мнение, че управлението на една община трябва да е в защита на интересите на обикновенния, трудещ се човек, а не на някой феодал. Да не се възпрепятсват и страхуват гражданите да изложат мнението си. Да има чуваемост за проблемите на хората, да се дебатират не само преди избори и след това да се неглижират, а реално да се работи за тяхното решаване.

Социалистите в Банско подкрепихте идеята за втори кабинков лифт. Възможност за развитие на общината ли виждате или възможност за концесионера на ски зоната?

Разбира се, че е възможност за благополучие и просперитет за жителите на община Банско. Два са проектите които са от първостепенно значение не само за Банско, а за целия регион – втората кабинка и газопровода по трасето Симитли – Банско. Но изграждането на втората кабинка е много болезнена тема за нас, банскалии. Излязохме на протести хора от всички политически формации.

Обедини ни каузата за развитието на Банско като зимен курорт при правилна експлоатация на природните дадености и демагогията на платените еколози. Първо - дава се възможност ските като спорт да бъде по – достъпен. Да не се чака по 2–3 часа на опашки пред начална станция за лифт карти. Хората са дошли в Банско заради природата, да се заредят с положителни емоции, а се получава обратен ефект. Второ – според мен ще има икономически оттенък, разбира се положителен с разширяването на ски зоната. Повече хора ще се възползват от ски съораженията и курорта ще получи позитивен рекламен ефект в страната и в чужбина.

Изключително съм разочарован от тъй наречените „еколози” в България. Съораженията за разлика от самите еколози са екологични, няма струпване на МПС в планината и оттам замърсяване на въздуха. Във всяка страна хората са шовинистично настроени и провокират интерес към природните дадености които имат. И се стараят да се възползват максимално от тях. В България е обратно вместо да използваме нашия природен ресурс, малка група комерсиални „псевдоеколози” слагат прът в колелата на основателните амбиции на цял регион. Аргументирам се защо казвам „псевдоеколози”. Тези хора се появяват само когато трябва да се пречи,  да се стопира един екологичен и най – важно съзидателен проект. Те не са в планината, когато има пожар, когато трябва да се почисти планината, а когато трябва да се пречи за сметка на цял регион. Тези хора са много регресивни, а човек трябва да бъде съзидателен и креативен. Псевдоеколозите, които получават финансиране от чужди НПО, да се замислят върху националния интерес.

И трето – не мога да разбера общинското ръководство на управляващата партия в Банско срещу кого протестира толкова години? Срещу правителството, което е от тяхната партия. На мен мен ми изглежда шизофренично.

Според Вас какви са приоритетите и предизвикателствата пред Банско и има ли основа за добро бъдеще пред общината?

Вярвам в доброто бъдеще на община Банско, но затова трябва да се работи ежедневно. Имаме страхотни природни дадености. Представете си, ако здравият разум надделее над демагогията и проекта за втората кабинка се реализира успешно. Целият ансамбъл, включващ ски инфраструктурата и богатото историческо и културно наследство на Банско, плюс минералните извори в Добринище и изграждане на ски зоната там. Изграждането на газопреносния тръбопровод от Симитли до Банско също е проект с фундаментално значение.

Предложенията ми за спортна инфраструктура с общинско участие, ако се приемат и изградят, също ще допринесат за атрактивноста на курорта. Ще носят и добри приходи за общината, защото миналото лято имаше 7-8 отбора от българския футболен елит, плюс гръцки и македонски отбори на подготвителни лагери в Банско.

И отново повтарям – ще направят децата по – орентирани към спорта, масовия спорт, спорта за здраве. Подобряването на инфраструктурата в индустриалните зони и стимулирането на младите фермери също трябва са приоритети. Важно според мен е да се работи в посока на съкращаване на сроковете за обслужване на гражданите и бизнеса, за намаляването на престъпността в общината, да се изнасят обучителни лекции от специалисти по училищата за повишаване на здравословната култура на учениците.

Но най–важното е да се работи с високи морални норми, нужната капацитивност и 24-часова отдаденост към нуждите на жителите на община Банско.

 

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn