Екипът на СЮЗО взе участие във Финалната партньорска среща по проект за подкрепа на социалното предприемачество в Терми

Снимка: СЮЗО

Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

В рамките на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на 30.09.2019 година в гр. Терми се проведе Пета и финална партньорска среща.

Домакин на срещата бе Община Терми, Република Гърция водещ партньор по проекта,  а участие взеха и екипите на партньорските организации от България – Сдружение на Югозападните общини и Сдружение ЮНИ ПАРТНЕРС.

На срещата бях представиха постигнатите резултати и индикатори от, успешно приключените дейности при изпълнението на проекта и като беше отбелязано, че  изпълнение на дейностите е изцяло в рамките на заложените срокове, като Проект ACT SOCIAL e един от малкото проекти, изпълнявани по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, който приключва в рамките на срока по договора и без необходимост от удължаване.

Срещата приключи с обсъждане на необходимите действия за финално отчитане на проекта и пожелания за бъдещи съвместни начинания между партньорите.  

За повече информация относно целите и дейностите на проекта, моля посетете адрес: www.act-social.eu

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa