Кметът на Кочериново прекрати категорията на къща за гости "Аргачо" в село Стоб

Снимка: Infomreja.bg

З А П О В Е Д 

№ ТД-02-231/30.05.2016 г.

На основание: чл .44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за туризма и във връзка с Молба Вх. № РД-01-24-127/13.05.2016 г. от ЕТ „Валя-96-Петър Тинчев”

П Р Е К Р А Т Я В А М:

Категорията на Къща за гости „Аргачо”, категоризиран със Заповед № ТД-02-376/29.07.2015 г., адрес с. Стоб, ул. „Асен Васев Хаджията” № 6, собственик: Петър Цветанов Тинчев, лице извършващо дейност в обекта: ЕТ „Валя – 96 – Петър Тинчев”  ЕИК 121158894, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 726, вх. А, ет. 8, ап. 32 по искане на лицето, извършващо дейност в обекта, изразено с молба Вх. № РД-01-24-127/13.05.2016 г.

Прекратяването на категорията да бъде оповестено публично чрез средствата за масово осведомяване.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК.                    

Изготвил: 

/Наталия Чамишка – технически сътрудник – секретар

Съгласувал: 

/Спиридон Качански – заместник – кмет/

Съгласувал: 

/Мария Здравкова – юрист/

КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО: 

/Иван Минков/

 

КОМЕНТАРИ

demon20:15 - 08.06.2016
losh chovek samo loshi nesta pravi e tova e kmeto
demon20:13 - 08.06.2016
Въведете коментар...
юда20:13 - 08.06.2016
ei,smeshnik prost ti si si prekratil jivota a se pravish na golemec,ymrelo kyche takova
Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...