В Гоце Делчев приключва работата по проект „Посяваме бъдещето заедно“

Снимки: КБППМН - Гоце Делчев

Продължени бяха добрите практики за интеграция на социално уязвимите групи в общината

През този месец завършва изпълнението на проект „Посяваме бъдеще заедно” на община Гоце Делчев с финансиране от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ на обща стойност 18 325 лева.

Проектът надгражда добрите практики за интеграция на социално уязвимите групи в общината и за развитие на подрастващите в дух на обществена отговорност, толерантност и взаимопомощ.

В реализирането на проекта активно се включи местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В рамките на проекта бе създадена доброволческа програма за училищна подкрепа и менторство в трите гимназии в град Гоце Делчев, където 36 ученици доброволци провеждаха обучения и оказваха подкрепа на деца в риск от типа „връстници помагат на връстници”. Те ходеха заедно на кино и реализираха много интересни инициативи в своите училища.  

Други интересни и полезни дейности бяха работилниците за позитивно родителство, организирани в ОДЗ „Детелина”, и кампанията „Посяваме бъдеще заедно”, в рамките на която бяха посадени много дървета, храсти и цветя.

В инициативите за озеленяване основно участие взеха доброволци от квартал „Комсала” -  деца, младежи и цели семейства. Те засадиха над 200 акациеви дървета по южния склон на квартала. Част от доброволците преминаха специализиран обучителен курс за озеленители.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d