Шестима загинаха при пожари за 2019 г. в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

Пик на пожарите без материални щети

През 2019 г. са загинали шест граждани и са пострадали девет. Загиналите и пострадали граждани са при пожари, показва отчет на РДПБЗН - Кюстендил. За петгодишния период 2015 - 2019 г., най-много са загиналите при пожари в пенсионна възраст (от 61 до 90 години) – 17 човека, следвани от тези в работоспособна възраст (от 19 до 60 години) – 7 човека и 2 деца (на 4 години). Пострадалите граждани при пожари през периода 2015 - 2019 г. са 33. Най-голям е броят на хората в работоспособна възраст – 17, следвани от тези в пенсионна възраст – 15 и едно дете на 4 години. 

За петгодишния период 2015-2019 г. при битови инциденти са пострадали 6 граждани – един пострадал през 2018 г. и петима през 2017 г.

Пожарите най-често възникват в жилищно стопанство и са в резултат от проявена небрежност и подценяване на мерките за безопасност. Водещите причини при произшествия със загинали и пострадали са късите електрически съединения, неправилното използване на електрически и нагревателни уреди, небрежното боравене с открит огън, неправилната употреба и техническа неизправност на газови уреди. Най-често жертви на пожарите стават възрастните хора и децата.

През 2019 г. в Оперативния център при РДПБЗН – Кюстендил, са регистрирани 1471 сигнала за произшествия, срещу 1060 бр. през 2018 г. Налице е увеличение с 38,77 %.

Пожарите нанесли преки материални загуби са 170 или 14,3 % от регистрираните пожари, а пожарите без материални загуби са 1019 (85,7 % от регистрираните пожари). Данните показват, че през 2019 г. има пик на пожарите без материални загуби за последните пет календарни години. Спрямо 2018 г. има увеличение с 86 %.

Анализирайки пожарите без материални загуби се отбелязва тенденцията, че пожарите, възникнали по естествен път са много рядко явление. Повечето пожари са причинени от човешка небрежност и обикновено се свързват с паленето на пустеещи земеделски земи, пасища или небрежност при работа с открит огън. Забелязва се тенденция към увеличаване на дела на пожарите без материални загуби в гора низов, в резултат от опожаряване на изсъхнали треви през пролетта.

Статистиката сочи, че преобладаващата част от причините за възникване на пожари в сухи треви и храсти са свързани с човешкото действие и неспазване на елементарни противопожарни правила, ползването на открит огън без да са взети предпазни мерки. Това е най-лесният и евтин начин да почистят нивите си преди пролетното засяване.

Във връзка с изложеното РДПБЗН – Кюстендил, обърна по-сериозно внимание на местното население чрез срещи по места с кметове на общини и кметове на населени места относно палене на растителни остатъци и  използването на открити огнеизточници в земеделските земи и дворове, както и чрез медиите.  В тези случаи огънят се разпространява бързо на големи площи, нерядко и в труднодостъпни за пожарната техника места.

Освен с голям разход на ресурси тези пожари са свързани и със значителни икономически и екологични щети. Те не само оказват значително въздействие върху околната среда, но често застрашават и засягат и жилищни сгради, стопански постройки, като по този начин унищожават домове и поминък. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и пожарна техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други произшествия.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n