Фирма „НЕКСО“ ООД започва изпълнение на проект по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

„НЕКСО“ ООД е новостартираща фирма, която притежава висококвалифицирани експерти. Те имат иновативна идея, която искат да реализират на българския и международен пазар с помощта на настоящия проект.

Предприемаческата идея представлява създаването на софтуерен продукт за анализ на продажбите на Амазон САЩ, посредством създаването на алгоритъм с изкуствен интелект (Artificial Intelligence - AI) анализиращ предварително голямо количество база данни (Big Data), извлечени чрез Data Mining.

Софуерът ще бъде клауд базиран с интуитивен потребителски интерфейс (User Interface). Това е иновативан софтуер, който ще анализира продажбите на Амазон със зададен от нас изчислителен модел в наша база данни на многократно по-ниска цена от съществуващите алтернативи, което би улеснило достъпа на нови ползватели до този вид услуги. Този софтуерът е подходящ за всички онлайн потребители, без те самите да имат познания в онлайн търговията (E-commerce).

За тази цел фирмата се възползва от възможността, която предостави Оперативна праграма „Иновации и конкурентоспособност“ съфинансирана от ЕФРР на ЕС по процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  и взе участие в нея, за да може на практика да реализира своята предприемаческа идея.

На 06.06.2019 г. „НЕКСО“ ООД  подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ и стартира своя проект Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма НЕКСО ООД” по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.  

Общата стойност на проекта е 249 930, 00 лв., от които 169 952.40  лв. - европейско, 29 991.60  лв. - национално съфинансиране и 49 986.00 лв. - собствено финансиране.

Срокът на изпълнението на проекта е 18 месеца

Основната цел, която предстои да се реализира е "Да се създаде и развие бизнес в областта на информационните технологии, които да е насочен към широк кръг потребители - онлайн търговци и като цяло онлайн търговията".

За постигането на основната цел на проекта и за реализирането на предприемаческата идея ще бъдат изпълнени следните мерки:

- Ще бъдат преприети и изпъленени дейности по публичност и визуализация

- Сформиране на добре квалифициран екип

- Осигуряване на необходимото оборудване за реализиране на предприемаческата идея

- Реализиране на дейности свързани с популяризиране и представяне на фирмата - нейния софтуер и услуги, които ще предлагат

- Извършване на маркетингови проучвания и анализи

- Представяне на софтуера и на услугата на международната "сцена", ч/з участие на 1 изложение в чужбина;

В резултат от изпълнението на проекта ще се спомогне за създаване нова малка фирма, която да развие и постигане поставените си стратегическите цели за развитие на предприемаческата идея. Да повиши конкурентоспособността си сред сектора предлагащ подобен вид услуга на своите клиенти и потребители, но предлагащ по- добра услуга базирана на много по-голяма база от информация, на много по-ниска цена, на своите потенциални клиенти - настоящите и бъдещи онлайн търговци.

По този начин нашият софтуер ще има добавена стойност към обществото, тъй като допълнително ще стимулира предприемаческия дух на широк кръг онлайн потребители, които ще имат възможност да стартират собствен бизнес използвайки леснодостъпна и интуитивна система за анализ на продажбите в Амазон.

 

Настоящият документ е изготен с финансовата подкрепа на ЕФРР, „не може да се проиема като официална позиция на Европейския съюз или ОПИК и „НЕКСО“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства ресурси“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6