"Стад Близнаков" ЕООД стартира изпълнение на проект за подобряване на производствения капацитет

На 20.06.2016 г. "Стад Близнаков" ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0194 - Подобряване на производствения капацитет на Стад Близнаков ЕООД.

Проекта е с продължителност 12 месеца и предвижда повишаване производствения капацитет на дружеството, подобряване характеристиките на крайното изделие, както и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес. 

Това ще стане възможно посредством извършване на инвестиция в нов Машинен комплекс за производство на електрозаварени мрежи.

Дейностите, предвидени в проекта, ще помогнат за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект – основния производствен цех на компанията в гр. Дупница.

Новото технологично оборудване ще постигне оптимално качество за осъществяване на износ на продукцията на фирмата. 

Във връзка със старта на проекта, екипа на компанията Ви кани да присъствате на информационна среща, на която ще бъдат представени целите на проекта, очакваните резултати и друга информация относно проекта.

Мероприятието ще се проведе на 12.07.2016 г. от 10:00 ч в хотел „Универсал“, гр. Дупница. Вход – свободен.

За информация относно събитието: 0888397542.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf