Нов обект за отдих и туризъм в Сатовча беше изграден по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония

Снимки: Община Сатовча

 

 

На 20 декември 2017 г. беше официално открита новата пешеходна зона, велоалея, места за любители на ролери и кънки, места за детски игри с кътове за отдих край река Бистрица в село Сатовча.

Преустройството на крайбрежната улица заедно с укрепване на част от бреговете на реката в селото беше реализирано в рамките на проекта „Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски туристи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 г.

Кметът на община Сатовча, д-р Арбен Мименов в своето слово отбеляза важността на изпълнените дейности за подбряване на жизнената среда в селото, както и че с този проект е запълнена една празнота в устройството на селото – в непосредствена близост с местния стадион е създадена площ, в която семействата с деца могат да прекарват свободното си време в приятна среда.

Вече са получени много отзиви от хората от Сатовча за това колко необходимо е било такова място.

Партньори по проекта са община Липково от Македония и читалище „Просвета 1937“, село Плетена.

Приветствие за събитието и в подкрепа на бъдещите партньорски вазаимоотношения произнесе  кметът на Липково от Македония. В него той подчерта, че развитието на условията за туризъм е важна задача и за двете партньорски общини и че община Липково има интерес партньорството с община Сатовча да продължи и в бъдеще в името на реализацията на общите им цели за развитието на устойчив туризъм като форма на икономическо развитие.

Представителите на третия партньор - Читалище „Просвета 1937“ от Плетена, поднесоха своето приветствие за събитието с изпълнения на фолклорния си състав.

В рамките на проекта беше изградена част от пътя от село Липково до езерото Липково, което е важен туристически обект за района.

Останалите дейности по проекта включват изработване на рекламни материли за двете общини и за проекта. Общата стойност на проекта е приблизително 500 хиляди евро, от които малко под 200 хиляди бяха използвани в България.

Новата пешеходна зона в центъра на село Сатовча е продължение на предходния проект в същото партньорство и съфинансиран в рамките на същата програма в предходния програмен период. Тогава бяха укрепени бреговете и беше оформена крайбрежната зона в центъра на село Сатовча.

По време на проведената последна работна среща за управление на проекта бяха обсъдени резултатите и заключителния отчет на проекта. Най-важният елемент на тази среща беше подписването на споразумение за дългосрочно сътрудничество в сферата на устойчивия туризъм и устойчивото развитие между община Сатовча в България и община Липково в Македония.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.