Местният парламент в Гоце Делчев прие финансовия отчет на общината за 2018 година

Снимка: Община Гоце Делчев

Сметната палата заверява отчета без резерви

Вчера на сесия на Общинския съвет  беше приет отчетът за изпълнение на бюджета на община Гоце Делчев и сметките на средства от Европейския съюз за 2018 година с приложен одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит. Общо приходите в бюджета са 28 630 813 лева, от които държавни – 17 530 215 лева  и местни – 11 100 598 лева. Държавата е изпълнила на 100 процента ангажиментите си съгласно Закона за бюджета.

Разходите са аналогични. На 31 декември 2018 година преходният остатък по бюджета на общината е бил в размер на 2 997 345 лева.

Преизпълнение по разходните параграфи има в дейност ВиК заради спечелен от общината проект за изграждане на резервоар в село Лъжница. Съфинансирането  с европейски проекти се отнася за спечелени проекти за основен ремонт на детската градина в село Мосомище и за асансьор в Медицински център.

На сесията беше докладвано, че Сметната палата заверява отчета на общината за 2018 година без резерви.

С 19 гласа „за“ и 7 „въздържали се“ общинските съветници приеха отчета на общината.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn