Общинският съвет в Гоце Делчев отчете един успешен мандат

Снимки: Община Гоце Делчев

Резултатите – положителното преобразяване на града и селата

На последното  заседание на Общински съвет - Гоце Делчев, доклад за изтичащия мандат 2015 – 2019 година изнесе неговият председател Ангел Гераксиев. Той отчете, че през периода са проведени общо 47 заседания – 38 редовни и 9 извънредни. Приети са 804 решения по различни въпроси. Не е било отложено или прекратено нито едно заседание поради липса на кворум.

Дебатите са водени в постоянните комисии, като са отчитани всички мнения  в търсене на най-доброто решение. Заседанията са преминавали в дух на толерантност и коректност. Докладчикът посочи, че над 90 процента от всички решения са взети с пълно съгласие на всички съветници, без значение от политическата им принадлежност.

С коректност и прозрачност са се отличавали и отношенията между Общинския съвет, Общинската администрация и кмета на Общината. Вземани са предвид  всички предложения.

Доказателство за това е резултатната работа – видимото положително преобразяване на града и селата през изтичащия мандат. Реализираните проекти по европейски програми са на стойност 28 136 000 лева. Допълнително са подсигурени проекти за 15 447 000 лева, които ще се довършат през следващия мандат.

Като слабост председателят посочи нерешени въпроси, касаещи Наредба № 1 за обществения ред, чистотата, опазването на околната среда и защита на имуществото на територията на общината.

В заключение Ангел Гераксиев подчерта, че Общинският съвет в голяма степен е оправдал доверието на хората.

 

КОМЕНТАРИ

БСП21:27 - 20.09.2019
Владимир Москов пак ще е кмет дерзайте кучета :)
Код за сигурност, въведете кода a2g