Общинският съвет в Гърмен одобри план-сметката на ОП „Никополис 2020“

Снимка: Infomreja.bg

В предприятието ще бъдат заети 58 души

Един от основните въпроси, които общинските съветници в Гърмен разгледаха на вчерашната си редовна сесия, беше план-сметката за настоящата година на новосъздаващото се местно предприятия „Никополис 2020“.

В разходната част са предвидени 160 000 лева за издръжка на отдел „Чистота“ и за почистване на нерегламентирани замърсявания. За сметосъбиране и сметоизвозване предвидената сума е 120 000 лева.

Наложително е спешно да бъдат закупени нови съдове за битови отпадъци тип „Бобър“ с обем 1 100 литра. За това ще са необходими 20 000 лева.

Други 50 000 лева са предвидени за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и мониторинг на депата за битови отпадъци, както и за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на тези отпадъци.

Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците са  300 000 лева. Така общият размер на разходите достига 650 000 лева.

Приходите се формират главно от такса „Битови отпадъци“. За годината не се предвижда промяна в нейния размер. В план-сметката е заложен общ приход от такси  за 2020 година – 650 000 лева.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода l9n