Община Кюстендил приключи изпълнението на проект „Равни възможности”

Снимка: Infomreja.bg

Създадоха социалната услуга „Център за активно включване“

През месец декември 2019 г. в Община Кюстендил приключи изпълнението на проект „Равни възможности”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Продължителността на проекта бе 19 месеца, на обща стойност 391 100.00 лева

„В рамките на този период се създаде иновативна социална услуга „Център за активно включване” /ЦАВ/, в който се предоставиха услуги за подобряване качеството на живот на хора от уязвимите групи.

Мерките бяха насочени към подобряване на достъпа до интегрирани услуги за мотивиране и насърчаване за участие на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството, включително и подкрепа за намиране на работа на безработни, неактивни лица и хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото“, обявиха от общинската администрация.

Създаденият ЦАВ осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на общината, включително и безработни хора с увреждания.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax