Иван Демиревски е новият председател на Административния съд в Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Иван Христов Демиревски за административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил.

Съдия Демиревски има над 22 години общ юридически стаж, като от 15.02.2007 г. и към настоящия момент е съдия в Административен съд – Кюстендил. Иван Демиревски за трети път участва в процедурата за избор на административен съд – Кюстендил, предходните две бяха проведени през април и септември 2017 г.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът набелязва цели в областта на правораздавателната дейност – срочност на делата и качество на съдебните актове; квалификация на магистратите и съдебните служители; управление на съда, организация на административната и съдебна дейност; медийна политика и взаимодействие с други органи и НПО; финансово-бюджетна дейност.

Въпроси към кандидата зададоха председателят на ВАС Георги Чолаков и Олга Керелска във връзка с приложението на „Системата за изчисляване натовареността на съдиите“, запазването на незаетата щ. бр. за заместник на административния ръководител и критериите, по които следва да бъде назначен заместник-председател, при каква натовареност ще работи ръководният екип на административния съд, предвижда ли се организиране на приемен ден за граждани.

Кандидатурата на съдия Демиревски бе подкрепена от председателя на ВАС Георги Чолаков и главния инспектор на ИВСС Теодора Точкова, които посочиха, че кандидатът притежава необходимите качества за заемане на длъжността, работи в съда от създаване му, познава добре съществуващите проблеми, има ясната визия за развитието на съда, изградени добри колегиални и коректни отношения със съдиите и се ползва с тяхната подкрепа.

Отчетено бе, че при проверките на ИВСС е установено, че съдия Демиревски е изключително „срочен съдия“, който се произнася в установените процесуални срокове.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6
loading...