Училищата в Кочан, Вълкосел и Брезница тръгват по стъпките на школото в Абланица, градят мостове на приятелство

Снимки: СУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Абланица

Началникът на Регионалното управление на образованието в София, Ваня Кастрева, бе специален гост на Гоцеделевски регион на 4-и и 5-и май във връзка с проявен интерес на ръководствата и педагогическите колективи на училища от общините Сатовча и Гоце Делчев за осъществяване на партньорства между учебни заведения от селата Вълкосел, Кочан и Брезница с училища от София.

Инициативата беше предизвикана от споделения опит на ръководството на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски” в хаджидимовското село Абланица, партниращо си вече три години с Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън” в София.

На работните срещи в училищата присъстваше и Емилия Лазарова – директор на Втора английска езикова гимназия, и Петко Колев  - секретар на Дружба „Родина” – организация на обединените българи мюсюлмани и християни.

Целта на визитите из училищата беше да се изградят мостове между училищата от малките населени места в Родопите и Пирин със столични училища. Ръководството на училището в Абланица в лицето на директора Мехмед Имамов, помощник-директора Калинка Гайтанинчева и директора на Втора английска гимназия Емилия Лазарова споделиха идеи и проект на работен план за партньорство между двете училища.

Те разказаха за проведените междуучилищни квалификационни и проектни дейности, изразиха задоволство от разрешаването на споделените проблеми от УВП и управлението на институциите и заявиха своята готовност да съдействат на училищните екипи на заинтересованите училища при осъществяването на партньорства между софийски училища и училищата от Пиринско-родопския регион.

Началникът на РУО – София град, Ваня Кастрева, изрази мнение, че подетата инициатива е още една крачка към познаване на националните културни ценности и традиции и формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки ученик в България.

В средното училище на гоцеделчевското село Брезница на срещата присъстваше и началникът на РУО – Благоевград, Ивайло Златанов, който заяви, че такива инициативи трябва да бъдат подкрепяни не само от регионалните управления на образованието, но и от местните, общинските и областните управи.

"Мостовете между училища от малкото населено място и големия град, изграждани от децата и младите хора, ще бъдат най-здравите мостове на приятелство, сътрудничество и учене през целия живот", подчерта Златанов.

Обещанията на двамата началници на регионални управления бяха за подкрепа, сътрудничество и отговорност към начинанието. Крачката за изграждане на приятелски партньорства вече е направена от училището в Абланица и Втора АЕГ – град София.

Ще продължи ли походът на приятелството зависи от добрата организираност, управленстките умения и мениджърската креативност на ръководствата на заинтересованите училища. Водени от мисълта, че никой не може да се провали, когато има до себе си приятели, училищата от красивите родопски села Кочан и Вълкосел и пиринското село Брезница тръгват по стъпките на училището в Абланица, за да градят мостове на приятелството с училища от столицата.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.