„СТИИМ“ ООД започва изпълнението на проект по процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК

Общата стойност на проекта е 248 989.00 лв.

"Стиим" ООД е новостартираща фирма, създадена, за да събере на едно място инженерни специалисти в областта на Пречиствателните станции за отпадни води, които притежават новаторски стил на мислене и еко-социална отговорност при взимане на решения.

Инженерните консултации и технически проекти в областта на ПСОВ са икономическа ниша, която непрекъснато се развива, но за да бъде успешна една услуга на пазара, тя трябва да предлага комплексно и устойчиво иновативно решение за справяне с актуални проблеми.

Фирмата се възползва от възможността, която предостави Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕФРР на ЕС по процедура  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, и взе участие в нея, като предостави свое проектно предложение.

След одобрението му на 10.09.2019 г. подписа договор за безвъзмездна финансова помощ.

Проект "Насърчаване на предприемачеството в "СТИИМ" ООД ще реализира на пазара услуги по технически консултации и инженерно проектиране за внедряването на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) с уникално биологично стъпало (биобасейн) с прикрепена биомаса, работещо по системата ISBS.

Тази патентована технология генерира от 100 до 200 пъти по-малко активна утайка при пречиствателния процес, което прави излишни всички допълнителни съоръжения за обработка, стабилизация и депониране на активна утайка. Технологията ISBS осигурява многоетапен процес на дълбоко биологично пречистване в биореактора, наподобяващ естествените природни процеси в реките.

ISBS биобасейнът (Integrated Spatial Bacterial Succession или интегрирана пространствена бактериална последователност) представлява бетонен резервоар с прикрепена биомаса, в който са разположени модулни касети с патентован бионосител на тях.

Общата стойност на проекта е 248 989.00 лв., от които 169 312.52 лв. - европейско, 29 878.68 лв. - национално съфинансиране, и 49 797.80 лв. - собствено финансиране.

Срокът на изпълнението на проекта е 18 месеца.

Основната цел, която предстои да се реализира, е "Създаване и развитие на ново предприятие с цел преодоляването на европейски и регионални предизвикателства чрез развитие на конкурентоспособността, ефективност на предлаганите услуги, подпомагане на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост".

За постигането на основната цел на проекта и за реализирането на предприемаческата идея ще бъдат изпълнени следните мерки:

- Ще бъдат преприети и изпъленени дейности по публичност и визуализация

- Сформиране на добре квалифициран екип

- Осигуряване на необходимото оборудване и софтуер за реализиране на предприемаческата идея

- Реализиране на дейности свързани с популяризиране и представяне на фирмата - услугите, които ще предлагат

- Извършване на маркетингови проучвания и анализи

- Изготвяне на техническа оценка на инженерното проектиране

- Представяне на услугите на международната "сцена", ч/з участие на 1 изложение в чужбина;

В резултат от изпълнението на проекта ще се спомогне за създаване на икономически устойчиво предприятие, осигуряващо стабилност на работни места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемаческата идея.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на ЕФРР, „не може да се приема като официална позиция на Европейския съюз или ОПИК и „СТИИМ“ ООД носи отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства ресурси“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd