ОДМВР-Кюстендил: Не отказват издаването на книжки на сънародниците ни в Босилеград

Снимка: Infomreja.bg

Издаването на шофьорски книжки се осъществява при стриктно спазване на европейското и българското законодателство

Откази за издаване на СУ МПС не са правени на основания, които не са предвидени в нормативната уредба, като уточняваме, че постоянният адрес на гражданите не винаги се припокрива с адреса на обичайното им пребиване. Това обявиха от пресцентъра на ОДМВР – Кюстендил, след запитване от ИНФОМРЕЖА.

Малко по-рано през днешния ден от Демократичния съюз на българите в Босилеград обявиха, че заради липсата на бащино име и въпреки изкаран шофьорски курс, масово на наши сънародници от Западните покрайнини е отказвано да им бъде издадена шофьорска книжка от КАТ – Кюстендил.

„До нас постъпиха десетки оплаквания на български граждани от Босилеград с адресна регистрация в Кюстендил, които след като успешно са изкарали обучителни курсове за правоуправление на моторни превозни средства в съответните авто-школи в Кюстендил и са регистрирани в системата на МВР, органите на КАТ в Кюстендил отказват да им издадат свидетелствата за правоуправление на моторни превозни средства.

Давани са им обяснения, че в личните документи били записани само с личното име и фамилията, но не и с бащиното, каквато е практиката в България и електронните системи не ги били приемали“, обясни и пред ИНФОМРЕЖА и председателят на КИЦ – Босилеград, Иван Николов.

От ОДМВР – Кюстендил, бяха категорични, че свидетелствата за управление на моторни превозни средства се издават от сектор „Пътна полиция“ по постоянен адрес на заявителя при спазване на нормативно определени правила за необходимите документи и изисквания.

СУМПС се издава на лица, които са установили обичайното си пребиване в Р България, за това обстоятелство подписват декларация/чл. 151, ал. 5 от ЗДвП/.

Както при първоначално издаване на СУМПС, така и при издаване на ново СУМПС при пoдмяната му с издадено от друга държава или при придобиване на нова категория, лицето-заявител следва да представи декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава-членка на ЕС и че не е притежател на друго валидно свидетелство, издадено от държава-членка на ЕС.

По смисъла на европейското и българско законодателство „обичайно пребиваване“ означава мястото, където лицето обикновено живее повече от 185 дни през календарната година.

В сектор „Пътна полиция“ – Кюстендил се издават свидетелства за управление на моторно превозно средство на лица, които са установили обичайното си пребиваване на адрес в  Кюстендилска област.

Уточняваме, че едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава - членка на Европейския съюз.

При подаване на заявление за издаване на СУМПС, лицата декларират с подписа си адреса, на който обичайно пребивават - жилището, хотела, квартирата или друго място за подслон, а не по принцип - територията на държавата, в която се е установил поради лични или трудови връзки, т.е. лицето чрез подписа си декларира, че е установило обичайното си пребиваване на посочения от него адрес, който не е обвързан непременно с постоянния или настоящия му  адрес.

При съмнения или постъпили сигнали за лица, които са посочили постоянен адрес на територията на Кюстендилска област, но живеят и работят извън България, а са внесли заявление за издаване на СУМПС и са подписали декларация с невярно съдържание, се правят проверки и се уведомява съответната прокуратура.

Издаването на СУМПС от сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР – Кюстендил, се осъществява при стриктно спазване на европейското и българското законодателство, увериха пред ИНФОМРЕЖА от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd