Инвестират 18 000 000 лева във филмовата индустрия у нас

Снимка: pixabay

10 000 000 лв. от тях се предвиждат за създаване и разпространение на български филми

С постановление № 304 на МС от 17.09.2021 г. по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер 18 000 000 лв.

Те са за осигуряване на средства по схеми за държавно подпомагане на филмовата индустрия по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 5 от Закона за филмовата индустрия

10 000 000 лв. от тях се предвиждат за проекти за създаване, разпространение, фестивали, културни прояви, промоция и показ на български филми и копродукции с българско участие по схеми за държавна помощ съгласно чл. 26, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от  Закона за филмовата индустрия.

Останалите 8 милиона лева са планувани за проекти по схема за държавна помощ по смеха за възстановяване на разходи по чл. 26, ал. 1, т. 2 от  Закона за филмовата индустрия за производство на филми.

С докладна записка директорът на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (ИА НФЦ) информира за поетапното стартиране на всички процедури и дейности, свързани с предоставяне на финансово подпомагане чрез кандидатстване по схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1-5 от ЗФИ.

За заседанието на Министерски съвет на 17 ноември 2021 г. министърът на културата е предложил да бъде разгледан проект на постановление на МС, за допълнение на постановление № 304 на МС от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на културата за 2021 г., с което се предлага за извършването на плащанията да може да се използва сметката за чужди средства на Министерството на културата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd