Близо 20% от общото население на България живее в столицата

Снимка: БГНЕС

Според данните на Националния статистически институт

1 274 290 души е населението в София, което е 19.5% от населението в страната към 2021 г. Жените са 668 513, което се равнява на 52.5%, а мъжете 605 777 или 47.5%.

Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В периода между преброяванията през 2011 г. и 2021 г. населението в София е намаляло със 17 301 души, или с 1.3%. За тези десет години това е областта с най-малка загуба на население в страната.

Териториално разпределение на населението

В Столична община има 24 административни райони, като с население над 50 хил. души е всеки втори район, в които живеят 73.8% от населението на Столична община.

Между двете последни преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район Средец (-20.6%).

Възраст

Налице е продължаващият процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на дела на населението на възраст 65 и повече навършени години. Този процес е по-силно изразен сред жените ,отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете - 15.6%, което се дължи на по-високата смъртност сред мъжете. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години, като след тази възраст се увеличава делът на жените от общото население на София.

249 605 са хората над 65 или повече навършени години или 19.6% от населението в София към 7 септември 2021 г. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23.8%.

Населението между 15 и 64 навършени години е 838 390 души, което е 65.8%, но в сравнение с 2011 г. то намалява с 92 333, или с 9.9%.

Броят на населението във възрастовата група от 0 до 14 години се увеличава от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. от общото население през 2021 г.

В регионален аспект делът на най-възрастното население е в районите Люлин (8.6%) и Младост (8%), а най-нисък в район Банкя (1.1%). Най-висок е делът на младото население в районите Младост (8.6%) и Люлин (8.%), а най-нисък е в Банкя (1%).

Делът на хората между 15 и 64 години е най-висок в София или 65.8% от населението на града.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от тази възраст (60 - 64 г.). Спрямо 2021 г. това съотношение за страната е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46).

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 796 хил. души, или 62.5% от населението в София. Мъжете са 406 хил., а жените 390 хил.

Населението над трудоспособна възраст е 281 хил. души, или 22%, а под трудоспособна възраст - 197 хил. души, или 15.5% от населението на страната. 

Гражданство

Към 7 септември 2021 г. 98.5% от населението на София е с българско гражданство, като от тях 0.9% са с двойно - българско и друго.

Припомняме, по данни на НСИ населението в България към 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%).

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf