Проект "Живот за птиците" предвижда обезопасяване на електрически стълбове и щъркелови гнезда

Снимки: БДЗП, Гоце Делчев

БДЗП - Гоце Делчев, отчита дейността си по проекта

Българското дружество за защита на птиците – клон Гоце Делчев, отчита резултатите от двегодишната дейност (2019, 2020 г.) по проект „Живот за птиците“ (пълно заглавие на проекта - „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“).

Проектът се изпълнява от ЧЕЗ Разпределение България и Българско дружество за защита на птиците. Финансиран е от  програма „Life“ на Европейския съюз и ЧЕЗ Разпределение България.

Извършените през периода дейности включват идентифициране на опасните за птиците електропроводи, провеждане на теренни проучвания за смъртността на птиците, причинена от въздушните електропроводи, обезопасяване на рискови щъркелови гнезда в Западна България.

Обхванати са 5 общини в Югозападна България:
Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Петрич, Сандански и 3 защитени територии - Места, Славянка, Мелнишки пирамиди.

Продължителността на проучването е 16 месеца с общо 112 дни на терен. През това време са изминати 666 км пеша и 6 766 км с автомобил.

Проучените електрически стълбове са 617, а проучените електропроводи – 18.

За двете години са установени общо 58 загинали птици. От тях 25 са намерили смъртта си от токов удар. Това най-често се случва, когато птиците кацат върху необезопасени електрически стълбове.

Загиналите от сблъсък с електрическите жици са 33. Факт е, че много често,  когато грабливите птици се спускат, за да ловуват или прелитат,  те не забелязват жиците и се блъскат в тях.

Загиналите грабливи птици са 22, а неграбливите – 36.

Сред жертвите са 7 обикновени мишелова, 5 черношипа ветрушка, 5 гарвана гробар, по 3 бели щъркела и големи ястреба и по 2 малки ястреба и орела змияр.

Опасни електропроводи са открити в Обидим, Садово, Огняново, Осиково, Рожен, Хаджидимово, Парил, Топлика, Ел тепе, Лозеница.

Предвижда се обезопасяване на електрически стълбове и жици чрез монтиране на изолатори и дивертори /маркиращи устройства/, които са светлоотразителни и ще бъдат видими за птиците. Рисковите щъркелови гнезда ще бъдат обезопасени.

Очакваните резултати са намаляване на конфликта диви птици – електропроводи и смъртността на птиците като цяло, както и  подпомагане гнезденето на белия щъркел.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd

FACEBOOK