От Благоевград започна проект за предпазване на децата от престъпления

Снимка: Infomreja.bg

Младите хора са и най-силно засегнати от престъпления

Реализацията на Националната програма "Предпазване на младите хора от престъпления", иницииран от Главна дирекция „Национална полиция“, започва от  началото на месец декември 2022 г. Пилотно тя ще започне в гр. Благоевград, а след това и на територията на цялата страна. В нея, освен структури на МВР, са  включени представители от Областната дирекция, от Националния център за обществено здраве и анализи, Регионално управление на образованието - Благоевград, Местната комисия за борба с трафика на хора и Общинския съвет по наркотични вещества — Благоевград.

В рамките на инициативата са планирани срещи с общо 773-ма ученици от 31 паралелки на 10 учебни заведения на територията, обслужвана от 01 РУ и 02 РУ-Благоевград. Беседите ще обхващат превантивни теми, свързани с трафик на хора, включително и с  цел сексуална експлоатация, с употребата на наркотични вещества,  с престъпления против собствеността, както и с престъпления чрез виктимизация с използване на информационно-комуникационни технологии.

Полицейската статистика сочи, че около 13.4 от престъпленията / общо 54 611/са извършени от лица на възраст между 18 и 25 години, като най-голям брой от тях са кражбите, управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и престъпления, свързани с наркотици. Масовото използване на съвременните информационни и комуникационни технологии е допълнителен рисков фактор. На практика вече почти няма престъпна дейност, която да не се осъществява с тяхна помощ. От една страна това прави разкриваемостта на престъпленията по-трудна, а от друга - спомага за въвличането в криминални деяния на младежи, при които отсъстват други рискови фактори. Младите хора са и най-силно засегнати от престъпления против личността и собствеността. Сред типичните за младежката виктимизация  престъпления трябва да се посочат половите посегателства на момичета и  млади жени. Те са и сред най-честите жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, която нерядко се съпътства от физическо и сексуално насилие, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6