ЮЗУ присъди званието „Доктор хонорис кауза“ на чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова

Снимки: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Проф. Радкова издава труда си „Неофит Рилски и новобългарската култура“

На тържествена церемония днес, ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков връчи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова за приноса ѝ в изследването на личността и историческата роля на йеромонах Неофит Рилски. 

Предложението за удостояването с почетното звание на най-голямото висше училище в Югозападна България е на Правно-историческия факултет. 

„За академичната колегия и за широката общественост проф. Румяна Радкова придобива известност преди всичко с факта, че тя е най-ерудираният изследовател на живота и делото на йеромонах Неофит Рилски. След продължителни, системни и задълбочени проучвания, през 1975 г. проф. Радкова издава труда си „Неофит Рилски и новобългарската култура“, а пет години по-късно, през 1980 г., излиза и второ, допълнено издание на книгата. Това изследване разкри пред българския читател многопластовата и динамична натура на един величав духовник, просветител, педагог, преводач, художник, писател. Така бе създаден, разбран и възприет цялостният и плътен образ на възрожденеца – енциклопедист и вдъхновител на българското учителство Неофит Рилски“, подчерта доц. Марин при представянето на проф. Радкова. 

„Благодарение на проф. Румяна Радкова фигурата на йеромонах Неофит Рилски изгря като исторически феномен и като вдъхновение за съвременните поколения. Защото личността на отец Неофит Рилски не само изпълва с гордост, но и задължава към отговорно осмисляне и съхранение на културните постижения на възрожденската епоха. Затова днес може да заявим: образът, който изтънченото писателско и изследователско перо на проф. Румяна Радкова разкри пред нас, дава основателното самочувствие на Югозападния университет да носи с чест името на Неофит Рилски и неговите преподаватели и студенти да бъдат достойни продължители на неговите идеи. С изследването на личността и делото на йеромонах Неофит Рилски, с популяризирането на неговото наследство, с утвърждаванeто на разбирането на неговата фигура като общонационална ценност и с цялостното си богато и разнообразно творчество чл.-кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова се утвърди като един от най-успешните български учени в областта на възрожденската културна история, с авторитетно присъствие и признание в българската и световната наука“, отбеляза още доц. Марин. 

Проф. Радкова благодари за високото отличие и подчерта, че днес е изключително светъл и много щастлив ден в нейната научна кариера. 

„Чувствам се безкрайно окрилена, че получавам това почетно звание и то не от кого и да е, а от един утвърден образователен, научен и културен център, какъвто е Югозападният университет „Неофит Рилски“. И още повече, че това високо признание е свързано с името на Неофит Рилски – едно уникално, феноменално явление в културното и духовно пространство на българския XIX век“, каза проф. Радкова. Тя отбеляза, че през целия ѝ живот Неофит Рилски е бил пример за подражание, с огромното си трудолюбие, себеотрицание и най-вече с голямата си отдаденост на българския народ и на Отечеството. 

След тържествената част проф. Радкова изнесе академична лекция на тема „Личността и делото на Неофит Рилски – моето научно предизвикателство“.

На събитието, което е част от програмата за националните чествания по случай 230 години от рождението на Неофит Рилски“, присъстваха Негово Високопреосвещенство Неврокопският митрополит Серафим, Негово Преосвещенство Адрианополският епископ Евлогий – игумен на Рилската света обител, вместо Негово Преосвещенство Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод на Българската православна църква, проф. Джузепе дел`Агата – преподавател в университета на Пиза, световноизвестен учен в областта на славистиката и българистиката, заместник-ректорите на ЮЗУ „Неофит Рилски“, председателят на Общото събрание, деканите на всички факултети, преподаватели, студенти и докторанти. 

 

КОМЕНТАРИ