Елка Божикова - директор на ПМГ в Гоце Делчев, с награда "Св. Иван Рилски" на МОН

Снимка: Infomreja.bg

С тази награда бяха удостоени общо петима директори на училища

Петима директори на училища получиха наградата „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката на официална церемония в Рилския манастир. Тя се провежда от 2006-а година като признание за постигнатите високи резултати в професионалната дейност на ръководители на образователни институции. 

„Призванието ви е възвишено, трудно и благородно, но още по-голяма е отговорността. От вас зависи нивото на образованието, желанието на учениците да учат културата и ценностите, които се възпитават, както и добрите резултати в учението. Промяната на образованието започва от директорите“, каза заместник-министърът на образованието и науката  Емилия Лазарова, която връчи тазгодишните призове. Тя посочи, че с труда, иновативността и лидерството си отличените училищни ръководители доказват, че образователната система има професионално подготвени личности с много качества и компетентности.

По думите на заместник-министър Лазарова отличените директори създават модерна образователна среда и приобщават родителите към училищния живот, а успехите, които постигат ръководените от тях училища, дават много поводи за гордост. „Вашите ученици постигат високи резултати в образователния процес. Екипите Ви работят целенасочено за формиране на умения и компетентности, свързани с динамиката на днешния ден, с професията на бъдещето. Реализирате училищни политики за иновации и за  трансформации“, заяви заместник-министърът.

За системно прилагане на иновативни подходи, техники, технологии и методи, които водят до формиране на ключови компетентности и STEM (наука, технологии, инженерство и математика) умения, отличието тази година получава Елка Божикова – директор на Природо-математическата гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев. Под нейно ръководство гимназията се превръща в привлекателен регионален център за модерно обучение. От 2024 г. училището кандидатства за „Google референтно училище“, което е нов модел на образователен процес, съчетаващ технологиите, свободното общуване, индивидуалността и физическата среда.

Награден е и Асен Александров – директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ в София, за  висока ефективност при управлението, методическото подпомагане и контрол на образователно-възпитателния процес и прилагане на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение. Училището от няколко години поддържа структури за ефективна работа с родителите. Една от тях са родителско-учителските сдружения. Инициативата „Родител учител за 1 ден“ активно се прилага повече от 5 години.

Приз печели също Станчо Атанасов – директор на Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в Своге. Гимназията дългогодишно си сътрудничи с местния бизнес, който подкрепя и участва в проекти за обогатяване на техническите средства и материалната база. Добра практика с принос към качеството на образователния процес е прилагането на метода „Ученици обучават ученици“ с активно участие на ученици от XII клас, специалност „Системно програмиране“, които представят видеоуроци за по-малките ученици от същата специалност.

Отличена е и Татяна  Василева – директор на Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ във Враца. В училището са създадени условия и се поощрява реализирането на образователни иновации във всички етапи и степени на образование. Непрекъснато се разширяват възможностите за интегрирано знание чрез проектно базирано обучение. В гимназията се работи активно по национални програми и проекти, което допринася за включването на по-голяма част от учениците, както и за тяхното индивидуално личностно развитие.

Награда получи също Таня Петрова  – директор на Основно училище „П.Р. Славейков“ във Варна. Под нейно ръководство е внедрен компетентностен подход при планиране на уроците, като се акцентира върху развитието на ключови компетентности – критично мислене, проблемно решаване, комуникационни умения и др. Въведено е STEM обучение в различни интердисциплинарни уроци, проведени съвместно между двама или трима учители.

Номинирани тази година бяха 25 директори на образователни институции по предложение на регионалните управления на образованието. Работна група в МОН излъчи победителите по определени критерии, сред които високи резултати в образователния процес, целенасочена работа по обхвата на децата в системата на образованието, реализиране на училищни политики за развитие на иновации, компетентностен  подход, създаване на модерна образователна среда и др. Наградените получиха грамота, икона на св. Иван Рилски и парична награда в размер на 1000 лева.

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as

FACEBOOK

//