Изследват бюджетите на 126 домакинства в Пиринско

Снимка: Infomreja.bg

Изследването е ежегодно и ще започне в началото на април

В началото на април 2023 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2023 година. В него ще вземат участие 126 домакинства от област Благоевград, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 42 домакинства. В периода април - юни 2023 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Благоевград изследването ще се проведе в градовете: Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли и Хаджидимово, както и в селата: Бунцево, Долно Осеново, Корница, Ново Лески, Сатовча, Склаве, Скрът и Огняново.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ - Югозапад, отдел „Статистически изследвания - Благоевград“ и при първото си посещение в домакинствата ще представят писмо от председателя на НСИ. Предоставените от домакинствата лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.

Опазването на тайната на данните, тяхната защита и използването им изключително за статистически цели е гарантирано от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, Регламент (ЕО) 223/2009 относно европейската статистика, Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Благоевград може да се получи на телефон 073/88 96 512 в Териториално статистическо бюро - Югозапад, отдел „Статистически изследвания - Благоевград“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za