Пулев назначи членовете на Надзорния съвет на Фонда на фондовете

Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Венцеслав Аврамов, Николай Генчев и Николай Марков са водещи експерти

Днес министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, в качеството си на принципал на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете), назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството – Венцеслав Аврамов, Николай Генчев и Николай Марков.

Надзорният съвет се назначава в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за промяна в устава на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД и преминаване от едностепенна форма на управление – управителен съвет – в двустепенна – управителен и надзорен съвети.

Назначението е поредна стъпка в процеса на въвеждането на чисти и прозрачни политики  във Фонда на фондовете и спрямо добрите практики в индустрията.

В досегашната структура има концентрация на власт и правомощия в ръцете на Управителния съвет, а чрез новата това ще се елиминира. Така се постига по-добър контрол върху вземането на решенията, повече прозрачност и пълна публичност на работата на Фонда, аргументира решението си министър Пулев. Това е важно, защото Фондът управлява значителен ресурс на българския данъкоплатец и на европейските ни партньори.

Напомняме, че в рекордно кратък срок – от 16 август до 3 октомври – ЕК одобри и новата програма „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“ (2021 – 2027) в размер на 3 млрд. лв., част от които са за финансови инструменти. Към момента основният ресурс на Фонда е 1,2 млрд. лв., а за новия програмен период – до 2027 г., ресурсът на дружеството е с източник  - програмите, управлявани от МИР.

Днес съставът на Надзорния съвет е попълнен от уважавани професионалисти и водещи експерти в областта на управлението на дългови и дялови финансови инструменти.

Тримата членове се назначават до конкурс, съгласно Закона за публичните предприятия.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax