Съдът отхвърли жалбата на разложкия кмет за предсрочно прекратените му пълномощия

Снимка: Infomreja.bg

С жалбата бе оспорена законосъобразността на Решението на ОИК - Разлог

Административен съд – Благоевград, отхвърли жалбата на Красимир Герчев срещу Решение № 135/11.03.2022г. на Общинска избирателна комисия – Разлог, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на община Разлог. С жалбата бе оспорена законосъобразността на Решението на ОИК - Разлог.

Съдът счете оспореното решение на ОИК – Разлог, за валидно и законосъобразно. С решение от 11.05.2022 г. Административен съд – Благоевград, потвърждава Решение № 135/11.03.2022г. на Общинска избирателна комисия – Разлог, и отхвърля подадената срещу него жалба като неоснователна. В мотивите на съдебното решение е отбелязано, че обжалваното решение на ОИК не страда от пороци, поради което не може да бъде обявено за нищожно. Решението за предсрочно прекратяване пълномощията на Красимир Герчев като кмет на община Разлог е гласувано от ОИК на заседание, проведено при спазване на изискванията за кворум и не са констатирани допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Не е налице нарушаване на процедурата по свикване на процесното проведено заседание от ОИК – Разлог. Неоснователно е и оплакването, че членовете на ОИК – Разлог, са действали в незаконен състав.

Съдът мотивира решението си и с факта, че дори и да бе налице допуснат пропуск за известие с персонална покана до някои от членовете и уведомяване за дневния ред, доколкото безспорно е налице кворум за провеждане на заседанието на ОИК, на което е гласувано оспореното решение, това нарушение в никакъв случай не би представлявало съществено нарушение на административнопроизводствените правила, доколкото мнозинството - повече от 2/3 от членовете на ОИК, са взели участие в заседанието и дискусиите на посочената дата. Неоснователно според съда е оплакването и за липса на мотиви, тъй като административният орган се е позовал в акта си на влязлото си сила решене на КПКОНПИ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa