ЮЗУ с нова бакалавърска програма „Териториално развитие и устойчива икономика“

Снимка: Infomreja.bg

В новата програма студентите ще се обучават в редовна форма

От академичната 2022/2023 година Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще обучава студенти в новата бакалавърска програма „Териториално развитие и устойчива икономика“. 

Специалността съчетава получаването на знания, умения и компетентности в областта на географските и икономическите науки. Основна цел на обучението в тази бакалавърска програма е да осигури специфични знания, свързани с особеностите и закономерностите на функциониране на териториалните и икономическите системи, в съответствие с концепцията за устойчиво развитие на локално, регионално и национално равнище.

В новата програма студентите ще се обучават в редовна форма, с продължителност осем семестъра. Завършилите специалността „Териториално развитие и устойчива икономика“ могат да се реализират успешно в сферата на териториалното развитие и икономиката, в научни организации, институции и висши училища, в държавните, областните и общинските администрации, администрациите на защитените територии, в администрациите за управление на туристическите дестинации, в международни организации в сферата на устойчивото териториално икономическо развитие и опазването на околната среда и др. 

Специалността се администрира от катедра „География, екология и опазване на околната среда“ към Природо-математическия факултет и от катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Желаещите да се обучават в новата специалност могат да кандидатстват с оценки от държавен зрелостен изпит по избор и оценки от състезателни изпити по български език, математика, география на България, история на България, биология или английски език. В балообразуването участват средният успех от дипломата и оценките по география и български език. 

Електронните конкурсни изпити в университета се провеждат всеки делничен ден до 5 юли 2022 г., след подаване на заявление в системата за онлайн регистрация: https://ksk.swu.bg 

Документите за участие в класирането се приемат до 5 юли 2022 г. в зала 1102 А, етаж І на Учебен корпус № 1, от 08:00 ч. до 17:00 ч. в делничните дни и от 09:00 ч. до 15:00 ч. в събота и неделя. 

Онлайн приемът на документи ще се осъществява до 1 юли 2022 г. 

Първото класиране на кандидат-студентите за учебната 2022/2023 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде обявено на 8 юли 2022 г. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as