ИСС ще се включи в промените на закона за професионално образование

Снимка: Infomreja.bg

Част от утвърдените вече концептуални предложения за промени са насочени към валидиране на професионални знания

Правителството възложи на Икономическия и социален съвет (ИСС) да разработи становище за необходимите изменения и допълнения на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Промените са необходими във връзка с изпълнението на стратегическите приоритети и ангажименти за реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщават от МС.

Част от утвърдените вече концептуални предложения за промени са насочени към валидиране на професионални знания, умения и компетенции, входящо и изходящо образователно и квалификационно равнище за придобиване на професионална квалификация за лица, навършили 16 години, намаляване броя на рамковите програми, изменения в държавните образователни стандарти, въвеждане на система за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение. Подготвя се и актуализация на списъците със защитени специалности и на списъците с недостиг на специалисти по професии на всеки три години, както и оптимизиране на критериите за определянето им.

Във връзка с измененията в Министерството на образованието и науката е създадена работна група с представители на изпълнителната власт, бизнеса, неправителствения сектор, работодателските организации и експерти от различни области. До два месеца се очаква становището на ИСС, което ще подпомогне процеса на формулиране на политики и ще допринесе за усъвършенстване на нормативната уредба.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn