ДНСК: Бившите казарми в Благоевград не разполагат с разрешения за строеж

Снимка: Infomreja.bg

По-рано днес кметът Илко Стоянов говори по темата

ДНСК отговори на благоевградския кмет: Бившите казарми в Благоевград не разполагат с разрешения за строеж.

По-рано днес кметът Илко Стоянов обяви при изказване извън дневния ред на сесия на ОбС, че стотици деца остават без „дом“, в който да провеждат тренировките си.

Стоянов се обърна към съветниците с думите: „Това е обществен казус и могат да възникнат проблеми от него“, и обясни, че е длъжен пръв да запознае съветниците с проблема.

Писмо, изпратено до кмета, уведомява, че не трябва да се ползват трите сгради в парк "Македония" или така познатите "бивши казарми".

Стоянов заяви, че това писмо нито е заповед, нито уведомление.

По този начин излиза, че това е отговорът на държавата към Общината. И в двете зали тренират над 425 спортисти. С това писмо, което се подава, се опитва да се осуети тренировъчната дейност на децата. Всички ние заедно сме извършили действия, необходими да си изпълним ангажимента, който имаме. Тези зали не са ремонтирани, няма причина да се каже да не се ползват. Сигурна съм, че това писмо ще падне, защото съдът ще го анализира. Надявам се ние заедно да се обединим около тази кауза. И тук не става дума за политика, защото Благоевград не е нито на кмета, нито на областния управител, а Благоевград е на хората, каза Стоянов.

От ДНСК-а разпорстраниха позицията по темата, в която се съобщава:

Със заповед на началника на ДНСК на 10.01.2023 г. бе извършена проверка в община Благоевград по документи и на място на три сгради със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната. За същите главният архитект на община Благоевград е издал разрешение за промяна предназначение № 17/12.11.2021г. 

При проверката по документи за „3-етажна сграда-щаб“, „Сграда – работилница“ и „Сграда – склад“, община Благоевград не представи данни за наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж. 

При направен оглед на място на „3-етажна сграда-щаб“, която е предвидена за „музей“, е установено, че не са извършвани никакви ремонтни дейности, има течове от покрива и същата е негодна за ползване.

По отношение на „Сграда – работилница“ и предвидена за „зала за спорт“, проверката на място показа, че е измазана отвън, с изпълнена топлоизолация, монтирано на тавана осветление с LED прожектори, като има извършени СМР. 

Главният архитект на община Благоевград е издал разрешението за промяна предназначение въз основа на одобрени от него инвестиционни проекти на основание чл. 147а от ЗУТ и е посочил необходимостта от извършване на СМР за осъществяване на промяната на предназначението на горепосочените. В конкретния случай обаче разпоредбата на чл. 147а от ЗУТ, е неприложима, тъй като същата не предвижда одобряване на проекти и извършване на СМР.

Реализирането на инвестиционни намерения за извършване на преустройство и промяна предназначението на горепосочените сгради, които попадат в обхвата на IV и V категория по номенклатурата на видовете строежи, изисква издаване на разрешение за строеж и одобряване на строителни книжа по общия ред, регламентиран в Глава осма на ЗУТ.

И за трите горепосочени сгради не са налице одобрени проекти, нямат издадени разрешения за строеж и същите не са въведени в експлоатация по надлежния ред.  

Съставен е констативен протокол с оглед недопускане извършването на незаконно строителство за реализирането на сгради – „Музей“, „Интерекспо и конгресен център“ и „Зала за спорт“ и незаконното им ползване. 

С оглед сигурността и безопасността на гражданите, със свое писмо от 18.01.2023 г. началникът на ДНСК арх. Деляна Панайотова е дала указания на кмета на община Благоевград Илко Стоянов да не се изпълняват СМР на строежи: „Музей“, „Интерекспо и конгресен център“ и „Зала за спорт“ до издаване на разрешения за строеж. Както и да не се ползват същите до въвеждането им в експлоатация по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax