В Гоце Делчев се проведе семинар в помощ на училищните психолози

Снимки: ОКБППМН

Темата: "Неформални игрови методи за работа с деца и младежи от рискови групи"

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Гоце Делчев организира двудневно обучение, посветено на неформалните игрови методи за работа с деца и младежи от рискови групи.

Училищни психолози, педагогически съветници и учители от училищата в общината се запознаха с начините, по които може да се насърчава общуването между децата, като се преодоляват различията между тях.

Семинарът беше ръководен от младия лектор от Република Кипър Ренос Георгиу. Той е дългогодишен треньор и експерт по неформални методи за социално включване и председател на Мрежа за европейско гражданство и идентичност.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf