Престъпността бележи ръст в Кюстендилско! Растат и присъдите

Снимка: Infomreja.bg

Броят на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт е 765

Регистрираната престъпност бележи увеличение в сравнение с предходната 2021 година, но по-ниска в сравнение с 2020 г. Това показва отчета на Окръжната прокуратура в Кюстендил през изминалата година. Регистрираните престъпления през 2022 г. са 1279  /при 1222 за 2021 г. и 1294 за 2020 г./. Разкритите престъпления от регистрираните през 2022 г. са 664 броя или 51,92 % разкриваемост. По-малък спрямо предходните две години е броят на общо пострадалите физически лица - 1104 (при 1175 за 2021 г. и 1189 за 2020 г.), от които 42 са непълнолетни (при 69 за 2021 г. и 41 за 2020 г.), а 39 малолетни (при 35 за 2021 г. и 24 за 2020 г.).

Увеличен е броят на преписките в сравнение с 2021 г. както в ОП Кюстендил, така и в РП –  Кюстендил. През 2022 г. прокурорите от ОП –  Кюстендил и РП - Кюстендил са работили общо по 3 894 преписки или с 315 преписки повече в сравнение с 2021 г. Увеличен в сравнение с предходните години е процентът на преписките, които са решени с отказ да се образува досъдебно производство – 54,27% от общо решените преписки, съобщават още от държавното обвинение.

Намаляла е активността на контролните органи в сравнение с предходните две години, както и тази на прокурорите при извършване на лични проверки и самосезиране. От разследващ полицай през 2022 г. са разследвани 92 % от всички наблюдавани ДП, разследвани по общия ред /при 90,53% за 2021 г. и 92,76% за 2020 г./, от следовател – 7,11% /при 8,89% за 2021 г. и 6,68% за 2020 г./, от разследващ митнически инспектор – 0,41 % /при 0,21% за 2021 г. и 0,12% за 2020 г./ и от прокурор - 0,49 % /при 0,37% за 2021 г. и 0,43% за 2020 г./. През отчетната година се наблюдава увеличаване на актуализираната средна натовареност на следователите въпреки по-малкият брой възложени досъдебни производства.

Общо наблюдаваните досъдебни производства от прокурорите в ОП – Кюстендил и РП  - Кюстендил са 4298 – или с 576 повече от 2021 г., когато са били 3722 и със 718 повече от 2020 г. когато са  били 3580, т.е. налице е трайно увеличаване броят на наблюдаваните производства спрямо предходните две години. Новообразуваните ДП за периода са 1981 (при 1779 за 2021 г. и 1945 за 2020 г.), налице е тенденция за увеличение в сравнение с предходните две години. Броят на бързите производства е нараснал. През отчетния период същите са 485, при 305 за 2021 г. и 318 за 2020 г. Тенденциите в противодействието на престъпността в съдебния район са в пряка връзка с вида и характера на престъпленията, извършвани в него.

През 2022 г. прокурорите от ОП – Кюстендил и РП –  Кюстендил са внесли в съда общо 699 прокурорски актове (при 580 за 2021 г. и 608 за 2020 г.) срещу 739 лица. От тях обвинителните актове са 274 (при 309 за 2021 г. и 353 за 2020 г.) срещу 303 лица, споразумения - 340 (при 200 за 2021 г. и 154 за 2020 г.) срещу 349 лица, а предложенията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (чл. 78а НК) са 85.

Трайно намалява спрямо предходните години броят на спрените ДП - за периода са общо 568 досъдебни производства (при 614 за 2021 г. и 671 за 2020 г.), или 15,44 % от решените ДП, като от тях поради неразкриване на извършител са 558 ДП или 98,24 % от общо спрените ДП /при 98,86% за 2021 г. и 95,98% за 2020 г./.

Постановените осъдителни и санкционни решения са общо 701; при 604 за 2021 г. и 597 за 2020 г.. Относителният им дял спрямо общия брой на съдебните решения е 92,85%, при 88,69% за 2021 г. и 94,31% за 2020 г. Процентът на осъдителните и санкционни решения е по-висок в сравнение с предходната 2021 г. и малко по-нисък в сравнение с 2020 г. 

Броят на осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт е 765 при 603 за 2021 г. и 598 за 2020 г. / със 162 повече от 2021 г. и със 167 повече от 2020 г./. През отчетния период е намалял броят на делата, върнати от съда на прокуратурите от района на ОП – гр. Кюстендил спрямо 2021 г.– същите са общо 27 /при 30 за 2021 г. и 16 за 2020 г./.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода ae5

FACEBOOK

//