Общинският съвет в Благоевград прие Плана за интегрирано развитие

Снимка: ОбС

Приета е и Стратегия за устойчиво развитие на туризма

Общинският съвет в Благоевград прие Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград (2021-2027 г.).

Предложението бе подложено на разглеждане по време на редовно заседание на ОбС, като 32 от местните парламентаристи гласуваха „за“, регистриран бе един глас „против“ и 1 „въздържал се“.

ПИРО е основен стратегически документ и важен инструмент за управлението на Общината през настоящия програмен период. Неговият пространствен обхват включва цялата територия на общината.

Основната цел на ПИРО е да осигури обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

В рамките на няколко месеца, Община Благоевград проведе онлайн анкети с граждани, бизнес и неправителствени организации, относно идеи за проекти, които да бъдат включени в ПИРО. В допълнение бяха организирани обществено обсъждане и онлайн срещи за проучване на нагласите на заинтересованите страни.

ПИРО ежегодно ще бъде подлаган на оценка и актуализация, като идеята е да бъде дадена възможност предложените проектни идеи, които предстои да постъпват от хората и бизнеса да бъдат заложени в него.

В ПИРО са включени проектни идеи, съвместно с други Общини, в това число и София.

Посоката на развитие на Община Благоевград е обобщена във визията на ПИРО: Община Благоевград – модерна, иновативна, свързана, зелена община, осигуряваща висок жизнен стандарт за своите граждани и условия за устойчиво икономическо развитие!

Планът за интегрирано развитие, както и презентации към него, могат да бъдат намерени на следния линк: http://www.blgmun.com/calendar312/PIRO_2021_2027.html

По врене на заседание на Общински съвет – Благоевград беше приета и Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Благоевград за периода 2021-2027 година.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa