Съветниците в Гоце Делчев приеха отчетите на общинските предприятия за 2020 година

Снимка: Infomreja.bg

Те приеха и предложението за сформиране на маломерни паралелки

На днешното си заседание общинските съветници единодушно дадоха своето съгласие кметът на общината Владимир Москов да участва в предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК – Благоевград, и да гласува позицията на общината.

Всичките 24 съветници решиха представителят на община Гоце Делчев да не съгласува бизнес плана на ВиК – Благоевград, за периода 2022 – 2026 година. Обосновката е, че не е ясно с какво предвижданото увеличение на цената на водата ще допринесе за по-качествена услуга.

На вниманието на общинските съветници беше поставен и въпросът за обособяване на самостоятелни паралелки с по-малко от 10 ученици на територията на общината през учебната 2021/2022 година. Без възражение те приеха предложението на Общинската администрация да бъдат сформирани 36 маломерни паралелки със 163-ма ученици. Общият размер на необходимото за тази цел дофинансиране е 50 000 лева, предвидени в бюджета на общината за настоящата година.

Съветниците изслушаха  отчетите за 2020 година на всички общински предприятия.

ОП „Пазари ЕООД“ е продължило изпълнението на инвестиционната програма на Дружеството. Приходите за 2020 година са 148 000 лева, а разходите – 140 000 лева. Пуснати са в експлоатация 8 нови търговски обекта. Ремонтирана е покритата конструкция на пазара за селскостопански стоки. Подобренията в това отношение ще продължат.

В отчета на ОП „Чистота“ беше посочено най-важното за дейността на предприятието по време на пандемията – дезинфекцирането. Закупени са били машини за пръскане, с които са дезинфекцирани детски площадки, пейки, спирки. А за дезинфекция на улиците и тротоарите са използвани мотометачните машини.

Реализираните през 2020 година приходи от ОП „Селскостопански и благоустройствени услуги“ – град Гоце Делчев, са в размер на 276 965 лева. Те са по-малко  от предвиденото по две причини – меката зима на 2019/2020 година, когато от продължително снегопочистване не е имало нужда, и пандемията, когато предприятието не е извършвало услуги почти 3 месеца.

В ОП „ Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“, което се обедини с новосъздаденото предприятие „Цветен град“, са заети общо 31 работници. През миналата година е реализирана първата продукция на оранжерия „Цветен град“. За първи път цветята, засадени на територията на Гоце Делчев, са собствено производство. Тогава са отчетени и първите приходи на предприятието, създадено през септември 2019 година.

Приет беше и отчетът за дейността на ОП „Поддържане и ремонт на обекти – общинска собственост“. Тук основно внимание беше обърнато на звената „Синя зона“ и „Спортна зала „Неврокоп арена“. Виждането е, че финансовите резултати трябва да се повишат. Приходите от спортната зала са 13 800 лева (от наема на спомагателните помещения), а от хотелиерската дейност – 6 483. Дофинансирането възлиза на 21 051 лева.

От Синя зона се отчитат 212 840 лева при планирани в бюджета 235 000 лева. Посочената причина отново е пандемичната обстановка.

Общинският съветник Ангел Гераксиев предложи до края на месец декември тази година да се направи структурен и функционален анализ на дейността на общинските предприятия с цел оптимизирането и. 

На заседанието беше приет и отчетът на Медицински център 1 ЕООД- град Гоце Делчев, направен от управителя д-р Маникатов. Общо приходите на Центъра през 2020 година са 570 000 лева.

В изказването си управителят подчерта необходимостта от разширяване структурата на Центъра и привличане на млади специалисти. За това, каза той, е нужна помощта на община Гоце Делчев и на другите общини в района.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xf