Хотелиери свалят цените, за да привличат туристи

Снимка: Infomreja.bg

От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 3.3% от мениджърите

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През август 50.1% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 56.9% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 42.5% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 14.0% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 10.7% - „освобождаване/съкращаване“, а 5.7% - „неплатен отпуск“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 3.3% от мениджърите, 2.1% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 1.7% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 10.1% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През август 53.9% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, а 29.9% отчитат увеличение.

През следващия един месец 43.6% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 100%“ от разходите за дейността със собствени средства, 36.7% - че ще успеят „До 50%“, а 19.3% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 42.3% от ръководителите смятат да продължат да работят, 32.8% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 20.5% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 3.1% прогнозират да я прекратят.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd