Финансова инспекция в Община Благоевград заради обществена поръчка за 1, 158 млн. лв.

Снимка: АДФИ

Финансова проверка започва в Община Благоевград по сигнала на Антикорупционния фонд /АКФ/ за фирма, спечелила поръчка за саниране с неверни данни.

На 23. март АКФ сезира прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ относно обосновано предположение за фалшифициране на данни в документацията на победителя от обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ етап“.

Поръчката се отнася за санирането на блок № 38” в ж. к. „Ален мак“. Първоначално офертата на победителя - „Менкаура“ ЕООД, е била обявена за несъответстваща на критериите за участие в процедурата. Комисията приела, че участникът не покрива критерия да е изпълнил на предходен етап строителство по поне два сходни обекта.

В предоставения срок управителят на „Менкаура“ ЕООД, Димитър Атанасов, депозирал декларация по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в която посочил изпълнението на проекти за четири сходни обекта. Сред тях е и „Изграждане на детска градина с четири групи, УПИ II, кв. 112 по плана на гр. Плевен“. Атанасов твърдял, че „Менкаура“ ЕООД е била подизпълнител на фирмата „ХУФУ“ ЕООД.

След справка в Търговския регистър (ТР) станало ясно, че към онзи момент Димитър Атанасов е управител на „ХУФУ“ ЕООД, както индиректен собственик чрез “Хуфу Инженеринг”. В подкрепа на декларацията по чл. 51 от Закона за обществените поръчки. Атанасов е представил и референция за добро изпълнение от „ХУФУ“ ЕООД, която свидетелства за високо качество на услугите, предлагани от „Менкаура“ ЕООД.

След представянето на новата документация комисията приела, че пропуските са отстранени и компанията е класирана на следващ етап в процедурата. В хода на експертно проучване екипът на Антикорупционния фонд обаче установил, че при изграждането на детската градина в Плевен „ХУФУ“ ЕООД е работила без подизпълнители.

Това станало ясно както от договора за изграждането на обекта между нея и община Плевен, така и от официален отговор на кмета Георг Спартански. В официално писмо той потвърдил, че не са били използвани подизпълнители при изграждането на обекта.

От описаните по-горе факти се поражда съмнение, че Димитър Атанасов е предоставил неверни данни в декларацията по чл. 51 от ЗОП. Според Наказателния кодекс това е нарушение на закона. Малко вероятно е да става въпрос за случайна грешка, смятат от Антикорупционния фонд.

Димитър Атанасов сам си е предоставил референция за добро изпълнение от името на „ХУФУ“ ЕООД в качеството на собственик и управител на дружеството. Всичко сочи, че това е случай на преднамерено подвеждане на контролния орган и целенасочено заобикаляне на законовите норми по поръчка с висок материален интерес от 1 158 757.3 лева /без ДДС/.

"Налице е допълнителен детайл, който не бива да се пропуска. В поредица позиции пред медиите, Община Плевен изразява острото си недоволство от работата на „ХУФУ“ ЕООД по детската градина „Приказен свят“. И в момента общинарите издирват собствениците на „ХУФУ“ ЕООД заради некачествено строителство. По време на провеждането на тръжната процедура в Благоевград е имало повече от достатъчно публична информация, че фирмите на Димитър Атанасов са свързани с няколко компрометирани проекти", се казва в сигнала на АКФ.

По обществената поръчка за санирането на въпросния блок в Благоевград, спечелена от „Менкаура“ ЕООД, оферти са подали и пет други участници. Те до един са били отстранени още на фаза „техническо предложение“. Така, единственият достигнал до етап на класиране е „Менкаура“ ЕООД, победител в процедурата без реална конкуренция, което пораждало допълнителни съмнения относно прозрачността на провеждането ѝ.

В своевременен срок Агенцията за държавна финансова инспекция е разгледала на постоянна комисия сигнала и след извършена преценка за съответствие с изискванията на ППЗДФИ е взела решение за възлагане на финансова инспекция в Община Благоевград със задача преверка на горепосочената поръчка, открита с решение РП – 36/30.12.2015 с номер в РОП на АОП 00109-2015-0036.

По този повод днес Община Благоевград излезе със становище, което гласи:

Остро възразяваме срещу поредния опит за внушение от страна на Фондация АКФ за извършени нередности от страна на Община Благоевград при провеждането на обществена поръчка по НПЕЕМЖС, чийто предмет е „Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“. Той цели единствено да хвърли сянка върху законосъобразността на работата на Община Благоевград.

Информацията изнесена от „Антикорупционния фонд“ не съдържа „конкретни данни“ за „фалшифициране“ на документация, което само по себе си говори за тенденциозност, търсене на сензация, умишлено или не целяща уронване престижа на администрацията.

С оглед потвърждаване на законосъобразните действия от страна на Община Благоевград при възлагането на обществената поръчка, цялата относима документация е представена пред компетентните разследващи органи. Към настоящия момент няма установени никакви нарушения от страна на Община Благоевград при възлагането на поръчката.

Изпълнението на НПЕЕМЖС е изцяло в полза на гражданите в национален мащаб, докато изнасянето на непроверени и неверни данни по никакъв начин не представлява защита интересите на обществото.

Община Благоевград е за прозрачност и ежедневно я прилага в работата си! Да дадем възможност на компетентните разследващи органи да свършат своята работа и да коментираме резултатите след приключване на проверката!

Следва да се има предвид, че опитите за уронване на престижа не оказват влияние единствено на общинска администрация, а на всички жители на дадена община. Гордеем се с мащабите на реализация на Националната програма за енергийна ефективност в Благоевград и не приемаме опитите за дискредитирането й!

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...