НАП и СЕМ подписаха меморандум за сътрудничество в областта на рекламата на хазарт

Снимка: НАП

Ще следят и идентифицират негативни практики и рискове, свързани с медийното отразяване на хазартни дейности

Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите /НАП/ Румен Спецов и Соня Момчилова, председател на Съвета за електронни медии /СЕМ/,  подписаха днес Меморандум за сътрудничество в областта на рекламата на хазартни игри. Документът влиза в сила от днес и е безсрочен.

Необходимостта от сътрудничество между двете институции е резултат от поетите през август 2020 г. от НАП правомощия за осъществяване на надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности. Нарастващият брой търговски реклами в медиите и в платформи за споделяне на видеоклипове, популяризиращи хазартната дейност, будят тревога от създаването на хазартна зависимост у реалните и потенциални участници в хазартни игри и особено в т.нар. „уязвими лица“.

Това определя необходимостта от сътрудничеството и обмен на информация между НАП и СЕМ, с оглед спазването на Закона за хазарта, в частта „реклама на хазартни игри“. Сътрудничеството цели съвместна работа по отношение рекламата в аудио- и аудио-визуалните медийни услуги и платформи за споделяне на видеоклипове, върху които СЕМ осъществява надзор по Закона за радиото и телевизията.

Регулаторният орган и НАП ще следят и идентифицират негативни практики и рискове, свързани с медийното отразяване на хазартни дейности. В Меморандума е записано, че двете страни ще организират и участват в публични събития - съвместни пресконференции, кръгли маси, дискусионни форуми и др., свързани с търговското слово за хазарта и хазартните дейности.

„Водени от обществената значимост на явлението „хазарт“ и грижата за здравето на сънародниците ни, Национална агенция за приходите и Съвет за електронни медии се споразумяха също да обменят експертна помощ, включително да изработват съвместни документи, в т.ч. предложения за промени в законодателство, с цел недопускане на нарушения от страна на организаторите на хазартни игри и онлайн залагания, които са длъжни да спазват ясни правила“, коментира по повод на подписването на Меморандума за сътрудничество изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода sj2